Barndom under besættelsen

Med udgangspunkt i erindringer skrevet af skoleelever kort efter besættelsen, giver dette undervisningsforløb indblik i besættelsestiden set med børneøjne.

Det besatte København set fra et børneperspektiv

I 1946 skrev københavnske elever og skolefolk, på opfordring af gymnastikinspektør H. P. Langkilde, om deres oplevelser under besættelsen. På Strandvejsskolen bad lærer Holbøll sine elever om at skrive om ”en oplevelse under besættelsen”. Eleverne var drenge omkring 14-års alderen og deres besvarelser udgør dette forløbs kildemateriale.

Idag giver drengenes beskrivelser af en oplevelse under besættelsen, nutidens elever mulighed for at besvare spørgsmålet:

Hvilket indblik giver eleverindringerne i København under besættelsen, set fra et børneperspektiv?

Rigtig god fornøjelse med materialet!


Indhold

Elevopgaver

Kilder /materialer

Lærervejledninger


Elevopgaver


Kilder / materialer

Hent to elevbesvarelser/erindringer fra skoleklassen 1946. Teksterne ses både som billeder af den originale håndskrevne tekst og i renskrevet digital tekst.

Flere kilder:


Lærervejledning

‘Barndom under besættelsen’ tager udgangspunkt i et udvalg af eleverindringer, skrevet af skolebørn på ca. 14 år, der alle beskriver en oplevelse under besættelsen. Dette børneblik giver et helt andet perspektiv på besættelsestidens København. Dermed er der skabt gode forudsætninger for, at nutidens børn kan identificere sig med besættelsens børn og opleve historien som nærværende.

Forløbet i sin helhed er berammet til 8 lektioner, svarende til 4 ugers historieundervisning. Det er en stor del af den samlede historieundervisning. Derfor lægger materialet også op til, at læreren kan inddrage enkelte opgaver i et forløb om Besættelsestiden, evt. under kanonpunktet, Augustoprøret og Jødeforfølgelsen 1943. Som lærer kan du med fordel starte med den overordnede lærervejledning nedenfor.