Forsørgelse 1816-1891

Her finder du oplysninger om personer og familier, der fik fast hjælp fra Københavns Kommune.

Om forsørgelsesprotokoller

Brug protokolleerne, hvis du har:

  • 1816-1880: Fundet personen i en almisseprotokol. Brug årstallet fra almisseprotokollen til at vælge forsørgelsesprotokol.
  • 1881-1891: Fundet personen i hovedregistranten, med henvisningen: F.P., løbenummer/årstal

Forsørgelsesprotokoller og registre 1816-1891

Start med at finde personen i registret. Registrene er inddelt i år, herefter alfabetisk efter efternavn. Brug år og journalnummer fra registret til at vælge den rigtige protokol.


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende fik hjælp.

Disse personer optræder i forsørgelsesprotokollerne

Personer og familier, som fik fast hjælp fra Københavns Kommune.

Oplysninger i protokollerne

  • Almissenummer
  • Navn og erhverv
  • Alder eller fødselsdato
  • Den hjælp, der blev givet
  • Indstilling om yderligere hjælp (fra 1864)

Tit vil der også være oplysninger om antallet af børn, og hvor gamle de er. Der kan også være oplysninger om, at vedkommende sidder som fattiglem i et arbejdshus o.lign.

Først er indførslerne i protokollerne skrevet som fritekst. Fra 1864 ændrer protokollerne sig og får faste rubrikker, som fattigvæsnet har fyldt ud.

Særlige oplysninger

1835-1891: Registrene til forsørgelsesprotokollerne viser ofte to tal ud for hver person. Det første tal er personens almissenr. Det andet tal er personens nummer i den pågældende protokol.


Eksempel

Anton Wahl med kone, Ingeborg, og 4 børn.

Familien står i almisseprotokollen med almissenr. 564. De har fået hjælp i årene 1844-1855.

Hvis du tager udgangspunkt i årene 1844-1855, vil du også kunne finde familien i forsørgelsesprotokollerne 1844, 1846-1847, 1850-1851 og 1854-1855.