Uegentlig fattighjælp 1893-1933

Her finder du oplysninger om personer og familier der modtog andre former for hjælp end den almindelige fattighjælp, fx hjælp til læge, jordmoder eller anden behandling.

Om uegentlig fattighjælp

Uegentlig er det modsatte af egentlig. Uegentlig fattighjælp betyder derfor ‘ikke-almindelig’ fattighjælp.

Brug protokollerne, hvis du har:

 • 1893-1933: Fundet personen i hovedregistranten med henvisningen: U.F., efternavnets forbogstav, løbenummer/årstal

Uegentlig fattighjælp 1893-1933

Protokollerne er ført efter år og dernæst alfabetisk.


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende fik hjælp.

Disse personer fik uegentlig fattighjælp

Personer/familier, som modtog anden hjælp end fattighjælp. Uegentlig fattighjælp var hjælp til jordemoder, læge, behandling af tuberkulose eller syfilis eller hjælp til begravelse.

Oplysninger i protokollerne

 • Forsørgerens navn og erhverv
 • Alder
 • Adresse
 • Typer af hjælp
 • Henvisninger til andre protokoller, fx
 • Fra 1901-1933: Fødested

Typer af hjælp i protokollerne

 • 1893 Ingen specifikation
 • 1894-1906: Hjælp til jordemoder, lægehjælp, behandling af syfilis eller begravelse
 • 1907-1927: Hjælp til jordemoder, lægehjælp, behandling for tuberkulose eller begravelse
 • 1928-1933: Hjælp til jordemoder, lægehjælp eller behandling for tuberkulose

Eksempel

Adamsen, Olaf Laurentius optræder i hovedregistranten med henvisningen U.F. A 233/03. Det betyder Uegentlig Fattighjælp, se under A, løbenr. 233, 1903.