Søg om adgang til arkivmateriale med oplysninger om private forhold

Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er først frit tilgængeligt, når det er over 75 år gammelt. Du kan søge om tilladelse til at se materialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Din egen sag

Søger du dokumentation om begivenheder i dit eget liv, fx hospitalsindlæggelser, forsorg eller børnehjem, skal du ikke søge om adgang til at se arkivmaterialet. I stedet kan du begære om indsigt i egne personoplysninger.

Søger du eksamenspapirer, kan vi kan lave en udskrift af dine eksamenskarakterer, hvis den skole du har gået på, har afleveret deres eksamensprotokoller til os. Vi har kun eksamensbeviser fra skoler i Københavns Kommune.

Kun materiale fra Københavns Stadsarkivs samlinger

Her kan du søge om adgang til arkivmateriale fra Stadsarkivets samlinger, dvs. primært materiale fra Københavns Kommune. Du kan i arkivdatabasen Starbas se hvilket materiale, der er i samlingen.

Arkivloven fastsætter fristerne

Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det på læsesalen.

Fristen er 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred.

For andet arkivmateriale er fristen 20 år.

Oplysninger om private forhold

Private oplysninger er oplysninger om bla. økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og politiske forhold.

Sådan søger du om tilladelse

Du kan søge om adgang til at se arkivmaterialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Ansøgningen foregår via Københavns Kommunes digitale selvbetjening og du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Brug linket herunder.

Er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet og få et ansøgningsskema i papir.

Det skal du være opmærksom på, når du ansøger

Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen.

Vi indhenter oplysninger fra CPR registret om din relation til den person, sagen omhandler.

Vi laver ikke arkivundersøgelser som en del af sagsbehandlingen. Vi vil derfor bede dig uddybe din ansøgning med henvisninger til Starbas, hvis de oplysninger, du opgiver i din ansøgning, ikke er fyldestgørende.

Stadsarkivet giver som udgangspunkt ikke adgang til arkivmateriale til andre end familiemedlemmer i lige linje til den person, sagen omhandler.

Med lige linje menes opstigende: forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. og nedstigende: børn, børnebørn, oldebørn osv.

Søger du om adgang til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer vil du blive bedt om at vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle.

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. Du kan evt. bruge en skabelon, som du kan bede de involverede om at udfylde.

Er du forsker eller studerende, der søger om adgang med henblik på at skrive en afhandling, artikel eller opgave, skal du linke til de konkrete arkivpakker (bestillingsenheder) i Starbas. Du skal også oplyse emne og arbejdstitel og hvordan emnet for dit projekt er afgrænset i tid.

Sådan er sagsgangen, når du søger om adgang

Når du har ansøgt vil du modtage en kvittering i e-boks.

Herefter starter vi med at undersøge, om det materiale, du efterspørger, er en del af Stadsarkivets samling. Det er ikke altid tilfældet.

Når vi har behandlet sagen, vil du modtage et brev i e-boks med svar på din ansøgning.

Har du fået adgang vil brevet indeholde et link, som du skal bruge til at skrive under på, at du vil overholde de vilkår, vi har sat som betingelse for din adgang. Et vilkår kan fx være, at du ikke må offentliggøre de oplysninger, du kan læse i arkivmaterialet.

Når du har underskrevet, vil du kunne benytte materialet på Stadsarkivets læsesal. Er der tale om en sag, der i omfang kun rummer få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. I så fald vil det fremgå af det brev, du modtager.

Hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

Hvis du vil vide mere om lovgivningen bag

Der er forskel på at søge om adgang efter arkivlovens regler og søge om aktindsigt. Vi har skrevet en vejledning, der beskriver forskellen og lovgivningen bag.