Link-Lives – Livsforløb siden 1787

Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt, der etablerer historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde folketællinger og arkivernes kilder om dåb, vielser og begravelser, ved hjælp af nyeste computerteknologier.

Fra forsiden af websitet link-lives.dk

Tværfagligt forskningsprojekt

I det tværfaglige forskningsprojekt Link-Lives arbejder man på at udvikle metoder, der kan forbinde arkivernes spredte informationer om den samme historiske person. Med de nyeste computerteknologier forbindes folketællinger og information om dåb, vielser og begravelser til såkaldte livsforløb over alle personer – eller så mange som muligt – der har boet i Danmark siden 1787.

Målet er at skabe et historisk befolkningsregister.

De mange livsforløb kan bruges til forskellige typer forskning, både slægtsforskning, historieforskning, sundhedsforskning og demografi. Informationerne vil nemlig kunne give forskerne en mulighed for at undersøge de sociale og biologiske mønstre, der tegner sig på tværs af generationer.

Om Link-Lives

Link-Lives er et samarbejde mellem Saxo-instituttet og Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, begge på Københavns Universitet, samt Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og Carlsbergfondet.

Projektet løber fra 2019 til 2025.

Københavns Stadsarkiv i Link-Lives

Københavns Stadsarkiv deltager i Link-Lives på flere måder.

For det første indgår de indtastede begravelsesprotokoller, som frivillige har indtastet sinde 2016, som byggesten i livsforløbene.

For det andet har Københavns Stadsarkiv opsat projektets hjemmeside og stået for at udvikle den nye søgefunktion, der giver adgang til livsforløbene.

Læs tidligere nyheder om Link-Lives på kbharkiv.dk