Christian Geddes 3D-kort 1761

Bag Christian Geddes imponerende københavnerkort lå der års nøjagtige opmålinger af byen, en anelse pynt og store mængder pral.

Byen set fra oven

I 1761 blev det muligt at se København i fugleperspektiv. Hidtil måtte man bestige Vor Frue Kirkes 120 meter høje tårn for at få lidt af den oplevelse. Men nu kunne man få overblik over byen på det over seks kvadratmeter store pragtkort, som den unge ingeniørofficer Christian Gedde havde fuldført efter fem års møjsommeligt arbejde.

Det var den enevældige Frederik 5., der havde bestilt kortet. Gedde indledte arbejdet med en uhyre præcis opmåling af byens tolv kvarterer. Disse kort dannede grundlag for det videre arbejde og findes stadig i Stadsarkivet.

Præcision og praleri

Det store kort er eleveret. Det betyder, at alle byens slotte, kirker, offentlige bygninger og huse er tegnet med en tredimensionel teknik, der giver beskueren fornemmelsen af at se det hele fra oven.

Det var en by, der ikke alene havde rejst sig efter den katastrofale brand i 1728. For nylig var den også blevet en hel ny bydel rigere – Frederiksstaden. Der var meget at prale af.

Der var dog også pyntet på tingene hist og her. Væk var skidt, skrald og rod. Det var ikke noget, kongen ønskede at vise. Efter datidens standarder var kortet en teknologisk bedrift og viste Kongens København i al sin pragt.

Kortet, der hang på byens skiftende rådhuse, viste først og fremmest et skønmaleri af virkelighedens by. Ikke desto mindre giver det et utroligt livagtigt blik ned på 1700-tallets København.

Gå selv på opdagelse i Geddes kort