De folkevalgtes forhandlinger 1840

Borgerrepræsentationens trykte forhandlinger fortæller om mere end 150 års historie med københavnske uenigheder og demokrati.

Det lokale demokrati

Borgerrepræsentationen er inkarnationen af det lokale folkestyre i København. Helt tilbage fra 1840, hvor borgerrepræsentanterne holdt deres første møde, er mødereferaterne – de såkaldte forhandlinger – blevet nedskrevet og trykt.

Borgerrepræsentationens Forhandlinger omhandler alt hvad politikerne har drøftet ved møderne gennem tiderne.

Kig politikerne i kortene

Det gav politikerne mulighed for at se tilbage, tage ved lære og bygge videre på tidligere beslutninger. Men de trykte forhandlinger var også en demokratisk sikringsordning, der ligesom tilhørerlogerne i Borgerrepræsentationens mødesal gav folk mulighed for at kigge politikerne i kortene.

Forhandlingerne findes i Stadsarkivet. Her kan man også finde historien bag de enkelte forhandlinger i Borgerrepræsentationens omfattende arkiv og i de forskellige magistraters eller forvaltningers vældige sagsrækker.

Beslutninger om byens udvikling

Fra anlægsarbejder, boligpolitik og institutionsbyggeri til sociale ordninger, skoler og storbykultur samt meget andet. Emnerne har vekslet – og veksler fortsat i dag – alt efter, hvad der optager de folkevalgte, og hvad kommunen har af opgaver. Bystyret har gennemgået store forandringer siden den enevældige Christian 8. oprettede Borgerrepræsentationen ved lov i 1840. Borgerrepræsentationens Forhandlinger fortæller historien om et lokalt demokrati i bestandig udvikling.

Gå selv på opdagelse

Borgerrepræsentationens forhandlinger kan findes på læsesalen.

Hør også podcasten om det første valg.

Udsnit af Borgerrepræsentationens forhandlinger og journaler
Udsnit af Borgerrepræsentationens forhandlinger og journaler. Foto: Tomas Bertelsen