For studerende

Arkivet er et oplagt sted at finde kilder, hvis du vil arbejde med et uudforsket emne eller helt tæt på fortidens mennesker og begivenheder. Se det som en opdagelsesrejse, men husk at starte i god tid.

Studerende på Københavns Stadsarkivs læsesal. Foto: Mads Neuhard

Dyk ned i byens historie 

Gennem samlingerne på Københavns Stadsarkiv kan du komme tæt på byens udvikling og københavnernes liv fra det tidlige 1700-tal til i dag. Du kan f.eks. finde oplysninger om: 

  • Sociale tiltag for børn, ældre og fattige 
  • Politiske forhold og beslutningsprocesser 
  • Sygdom, epidemier, sundhed og hygiejne 
  • Infrastruktur – fra gader og belysning til sporvogne og kloakker 
  • Hverdagsliv og almindelige menneskers erindringer 
  • Bygninger, boliger og kvarterer 
  • Byens kulturliv 
  • Økonomi og erhvervsforhold 

Arkivet rummer særlige muligheder 

Arkivmaterialet er særligt, fordi det ofte er de eneste kilder om et emne og rummer historiske detaljer, som man ikke finder i andre typer kilder. Desuden er der så mange sager og dokumenter i arkivet, at det langt fra er alt, der allerede har været i historikernes hænder. Det giver mulighed for at arbejde med noget ’nyt’ og uudforsket, hvilket både kan være spændende og være med til at gøre opgaven mere selvstændig. 

Start i god tid  

Det kan være lidt tidkrævende at finde arkivmaterialet. Så jo før du kommer på arkivet desto bedre. Men inden du giver dig i kast med arkivmaterialet, er det en god idé, at du sætter dig lidt ind i dit emne. Så er det også lettere for os at hjælpe dig. 

Det er vigtigt at afgrænse sig 

Det kan nogle gange være lidt af et detektivarbejde at arbejde med arkivmateriale. Men du skal ikke lade dig skræmme. Du skal ikke nødvendigvis læse det hele igennem. Find tidligt ud af, hvor mange kilder du har brug for til at belyse din problemstilling. Så kan du koncentrere dig om de sager og dokumenter, der er relevante for din opgave. 

It-kompetencer – Brug vores data 

Det er også muligt at bruge nogle af Stadsarkivets store datamængder på nye måder. Vi stiller data fra politiets registerblade til rådighed gennem en åben api.  

Hvis materialet indeholder oplysninger om personers private forhold 

Du skal søge om adgang til at se arkivmateriale, der indeholder oplysninger om personers rent private forhold og er under 75 år gamle. Der gives sjældent afslag, men du skal søge i god tid, for det kan tage op til 14 dage, før du får svar. 

Få hjælp af en arkivar 

Det kan være en god idé at få en arkivar til at hjælpe med at finde det helt rigtige arkivmateriale til din opgave. Derfor er du altid velkommen til at kontakte arkivar Peter Wessel Hansen mail er9x@kk.dk 

Undervisningsforløb

Københavns Stadsarkiv tilbyder kurser, vejledning og praktikforløb til studerende på videregående uddannelser.