Plejebørn i byen

Her finder du børn under konfirmationsalderen, der blev anbragt i pleje i København. Kun protokoller fra perioden 1860-1869 er bevaret. For øvrige år prøv almisseprotokollerne.

Plejebørn i København 1799-1919

Fra 1860-1869 findes der en særlig række protokoller om plejebørn i København (se nedenfor).

Fra 1799-1919 findes plejebørn i København i almisseprotokollerne (se vejledningen længere nede på siden).

At finde plejebørn er ikke ukompliceret. Giv dig tid til at læse vejledningen herunder.

Faste og interimistiske plejebørn i København 1860-69

Start med det selvstændige register til de faste plejebørn og brug nummeret fra registret til at finde plejebarnet i protokollerne med de faste plejebørn.

Der findes intet register for de interimistiske plejebørn. Her må du bladre dig igennem og lede.


Det skal du vide på forhånd

Barnets navn og perioden for, hvornår barnet blev anbragt.

Det er tit en hjælp også at have andre oplysninger som fx fødselsdato eller forældrenes navne.

Disse personer optræder i protokollerne

Børn under konfirmationsalderen, som blev anbragt i pleje i København. Plejebørn blev enten anbragt i København eller på landet. Landet var det mest almindelige.

Børn, hvis første plejested var i København, men som senere blev sendt videre til et plejested på landet, vil ofte også stå her.

Du finder kun børn med hjemsted i København, dvs. børn, som Københavns Kommune havde pligt til at sørge for og få anbragt i pleje.

Oplysninger i protokollerne

 • Almissenr. for de faste plejebørn, interimsnummer for de midlertidige plejebørn (henviser til almisseprotokollerne, interimsnummeret til interimsprotokollerne.)
 • Barnets navn
 • Fødselsdato
 • Anbringelsesdato
 • Plejeforældrenes navne, erhverv og adresse
 • Skolegang
 • Bemærkninger (fx oplysning om de biologiske forældre, andre søskende, barnets videre skæbne o.lign.)

Tips

Tip 1

Almissenr. for de faste plejebørn henviser til almisseprotokollerne. Interimsnummer for de midlertidige plejebørn henviser til interimsprotokollerne.

Tip 2– særlige protokolnumre

Tit kom plejebørn fra familier, som allerede fik hjælp af fattigvæsnet. Hvis du i efterforskningen af en familie finder henvisninger til A-protokoller med et særligt nummer, er det et plejebarn, du har fundet.

De særlige numre for plejebørn i A-protokollerne er:

 • 1872-1882: A16
 • 1883-1912: A41
 • 1912-1933: A21

A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

Se Vejledning til fattigvæsnet generelt


Sådan finder du et plejebarn 1799-1919

1799-1915:

Find barnet i:

 • Almisseprotokollerne: find barnet under barnets efternavn. Efter barnets navn står der som regel Plb. (Plejebarn).
 • Protokoller for faste eller interimistiske (midlertidige) plejebørn i København (kun bevaret 1860-1869).

1881-1919:

Find barnet i:

 • Hovedregistranten: find barnet under barnets efternavn og med erhverv Plejebarn.
 • Står barnet ikke i hovedregistranten, så prøv almisseprotokollerne.

Se også vejledning til Optagelsesanstalten, der lå i Ryesgade 3, København, og vejledning til Børn under tilsyn.


Eksempler

Eksempel 1:

Frederik Gundel, født 1847, plejebarn 1860, konfirmeret 1862, findes i:

 • Almisseprotokol 1815-1855 under almissenr. 2032.
 • Protokol for faste plejebørn i København, 1860-1869.
 • Tilsynsprotokol for konfirmerede drenge, 1862-1869.

Eksempel 2:

Emmy Larsen, født 1890, plejebarn 1893, konfirmeret 1905, findes i:

 • Almisseprotokol 1855-1915 under almissenr. 2170.
 • Tilsynsprotokol for konfirmerede piger, 1896-1906.

Der er i almisseprotokollen henvisning til en A-protokol. A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

Eksempel 3:

Agnes og Peter Andersen, søskende, født 1896 og 1900, i pleje 1905, konfirmeret 1910 og 1914, findes i:

 • Hovedregistranten med henvisning til almissenr. 2267 og 2268.
 • Almisseprotokol 1855-1915 under almissenr. 2267 og 2268.
 • Tilsynsprotokol for konfirmerede piger 1906-1924 og tilsynsprotokol for konfirmerede drenge 1904-1918.