Forkortelser i fattigvæsnets hovedregistrant

Oversigt over brugte forkortelser i hovedregistranten, samt link til de respektive kilder enten online eller i Starbas.

De fleste af kilderne, der henvises til fra fattigvæsnets hovedregistrant kan ses online i Kildeviseren her på hjemmesiden.

Andre kilder skal bestilles i Starbas og benyttes på læsesalen, mens andre igen står til selvbetjening på læsesalen og kan benyttes uden foregående bestilling.

ForkortelserProtokolrække/kildeHvor kan protokollen ses?
AReferatprotokol A 1881-1934 Læsesal – selvbetjening
A.R.Aldersrente, indenbys 1924-1928Online i Kildeviseren
Aldfors.Alderdomsforsørgelse 1891-1923Online i Kildeviseren
Alm.Almisseprotokol 1855-1915Online i Kildeviseren
BReferatprotokol B 1881-1933 Læsesal – selvbetjening
BlsagProtokol over blindesager 1924-1933Læsesal – selvbetjening
CReferatprotokol C 1910-1934 Læsesal – selvbetjening
E.B.Enkebørnsforsørgelse 1914-1933 Læsesal – selvbetjening
Epd.nIndenbys epidemiprotokol 1916-1921 Læsesal – selvbetjening
FF-protokol 1933-1973Bestilles i starbas til læsesalen
F.PFattigvæsenets forsørgelsesprotokol 1881-1891Online i Kildeviseren
Husv.sagHusvildeprotokol 1881-1928Online i Kildeviseren
I Intr./I.I.Interimshjælp for indenbys 1881-1925Online i Kildeviseren
Indb.Sj.nIndenbys sygeprotokol 1881-1933Online i Kildeviseren
Idb.Dr.LBh.nSygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Indenbys 1881-82 Læsesal – selvbetjening
Indb.Blgh.nSygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Indenbys 1881-82 Læsesal – selvbetjening
Ind.Brnh.nSygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Indenbys 1881-82 Læsesal – selvbetjening
Idb.KH nSygejournal for Kommunehospitalet Indenbys 1881-82 Læsesal – selvbetjening
Inv.sagInvalideforsikring 1921-1933 Læsesal – selvbetjening
Opt.pr.nProtokol for børn i Optagelsesanstalten 1885-1933Online i Kildeviseren
Sct.H.HSankt Hans Hospital-protokol 1883-1933 Læsesal – selvbetjening
SgKSygekassejournal 1920-1933 Læsesal – selvbetjening
Stiftspr.nStiftelsernes referatprotokol 1883-1933 Læsesal – selvbetjening
U.A.R.Udenbys aldersrente 1924-1928Online i Kildeviseren
U.Alm.Udenbys Almisse 1893-1928Online i Kildeviseren
U.E.B.Enkebørn, Udenbys journal 1917-1933 Læsesal – selvbetjening
U.F.Uegentlig fattighjælp 1893-1933Online i Kildeviseren
Udb.BlgH.nSygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Udenbys 1881-82 Læsesal – selvbetjening
Udb.KH nSygejournal for Kommunehospitalet. Udenbyes 1881-82 Læsesal – selvbetjening
Udb.Sj.nUdenbys sygeprotokol 1881-1892Online i Kildeviseren
V.H.Vinterhjælp 1932-1933 Læsesal – selvbetjening
V.R.sagVærgerådsprotokol 1905-1933 Læsesal – selvbetjening