Undervisningsforløb om kildearbejde i historiefaget

Styrk elevernes historiebevidsthed gennem kildearbejde. Fra oktober 2023 udbyder vi en række gratis undervisningsforløb i historie for grundskolen.

Gratis undervisningsforløb i historie for grundskolen

Fra oktober 2023 udbyder skoletjenesten på Københavns Stadsarkiv en række gratis undervisningsforløb i historie for grundskolen. Målet med forløbene er at styrke elevernes historiebevidsthed gennem kildearbejde. Eleverne vil blive præsenteret for autentisk kildemateriale, der omhandler fortidens københavnere. Undervisningen foregår på Københavns Stadsarkiv, der ligger på Københavns Rådhus.

Du kan som lærer booke forløb, der understøtter din historieundervisning. Forløbene har alle det til fælles, at de knytter sig til en personlig skæbnefortælling og er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra lærerkurser på arkivet. Her samarbejdede historielærere og arkiv om at undersøge læringspotentialet ved at lade eleverne besøge arkivet og opleve autentisk kildemateriale.

Læs mere om de forskellige forløb samt kontakt og booking nedenfor.

Vi glæder os til at høre fra jer.


Mellemtrin


Forløb 1: Tiggerbarnet Johanne Sophie

I sommeren 1779 bliver den 8-årige Johanne Sophie taget i at tigge sammen med sin plejemor, Bodil. Tiggeri er forbudt og derfor skal Johanne og Bodil straffes. Men hvad bliver straffen og hvad betyder det for lille Johanne? Det ved vi på arkivet gennem Fattigvæsnets protokoller. Disse arkivalier møder eleverne, inden de skal i gang med at undersøge Johannes videre skæbne på bunden af samfundet.

Kompetenceområder:

 • Kronologi og sammenhæng
 • Historiebrug

Læringsmål:

 • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.
 • Eleven har viden om relativ kronologi
 • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden

Forløb 2: Problembarnet Jonas Goldin

I 1921 kommer den 7-årige Jonas Goldin i Værgerådets søgelys, efter han har haft en dramatisk konflikt med sin ven, Herman. Københavns Værgeråd blev oprettet i 1905 og havde til opgave at gribe ind over for børn, der havde problemer. Værgerådet kunne tvangsfjerne barnet eller give forældrene en advarsel, hvis barnet ikke havde det godt derhjemme eller gjorde noget ulovligt. Eleverne arbejder med Jonas’ originale værgerådssag fra 1921.

Kompetenceområder:

 • Kronologi og sammenhæng
 • Kildearbejde

Læringsmål

Eleven har viden om relativ kronologi

 • Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
 • Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål

Udskoling


Forløb 1: Barnemorderen Inger Christensdatter

Inger Christensdatter var en ung kvinde, der boede og levede i København under enevælden. Hendes skæbne besegles, da hun i marts 1705 føder et barn i hemmelighed for derefter at forsøge at dræbe det. Hun bliver opdaget og anklaget for barnemord og for denne forbrydelse er der kun en straf: døden. Ingers dødsdom er nedfældet på det originale retsdokument fra 1705, og selvom denne dom er definitiv, ender hun alligevel med at snyde døden to gange. Eleverne skal undersøge Ingers skæbne, og hvilket indblik hendes personlige fortælling giver i 1700-tallets samfundsstrukturer.

Kompetenceområder

 • Kronologi og sammenhæng
 • Historiebrug

Læringsmål

 • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
 • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier

Forløb 2: Børns erindringer om 2. Verdenskrig

I 1946 skrev københavnske elever og skolefolk om deres oplevelser under besættelsen. På Strandvejsskolen bad lærer Holbøll sine elever om at skrive om ”En oplevelse under besættelsen”. Eleverne var drenge omkring 14-års alderen, og det er et udvalg af disse kilder, som forløbet omhandler. Eleverne skal arbejde med og undersøge hvilket indblik eleverindringerne giver i København under besættelsen, set fra et børneperspektiv.

Kompetenceområder:

 • Kronologi og sammenhæng
 • Kildearbejde

Læringsmål:

 • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger

Praktisk om forløbene

Tid, sted og antal elever

Sted: Københavns Stadsarkiv på Københavns Rådhus.
Tid: 120 min.
Antal: En skoleklasse (max. 28 elever).

Organisering

Klassen inddeles i to lige store grupper: den ene gruppe arbejder med en case og den anden gruppe møder en historiker og får en guidet tur i arkivets ellers lukkede magasiner, hvor vi taler om kilder og historieforståelse. Efter ca. 40 minutter byttes der, så begge grupper prøver begge øvelser. Vi slutter af med en fælles observationsøvelse på Rådhuset.

Formål

Målet med besøget er at styrke elevernes historiebevidsthed gennem kildearbejde. Det gør vi ved at lade dem arbejde med en personlig fortælling, som vi kender fra en autentisk kilde, hvilket giver eleverne en forståelse af hvad et arkiv og hvad kilder er. Igennem den personlige fortælling skal eleverne opleve en nærværende historieundervisning, som de kan koble til deres egen livsverden.


Kontakt og booking

Ønsker du at booke forløb eller har spørgsmål, så kontakt venligst undervisnings- og udviklingsmedarbejder Kasper Krüger på 2125 8359 eller på mail tv0r@kk.dk.

Ved tilmelding skal du oplyse hvilket forløb, der ønskes booket, navn, kontaktinformationer, skole samt hvilket klassetrin, der deltager i undervisningsforløbet på Stadsarkivet.

Få mere information om arkivet som eksternt læringsmiljø: