Sagsbehandlingstider

Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt. Her kan du se de forventede sagsbehandlingstider.

Længere sagsbehandlingstider som følge af corona

Alle sagsbehandlingsfrister fastsat i medfør af arkivloven er indtil videre er suspenderet som følge af coronarestiktionerne jf. Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område af 22. januar 2021.

Forespørgsler generelt, fx om arkivsøgning og arkivmateriale

Vi svarer senest inden for 14 dage.

Fra mandag til torsdag uden for ferieperioder kan du dog forvente svar fra dag til dag.

Bestilling af eksamensbeviser

Din ansøgning bliver behandlet inden for 15 dage jf. Arkivlovens §36.

Der kan pt. være længere sagsbehandlingstider.

Ansøgning om adgang til arkivmateriale yngre end 75 år med oplysninger om private forhold

Din ansøgning bliver behandlet inden for 15 dage jf. Arkivlovens §36.

Der kan pt. være længere sagsbehandlingstider.

Begæring om indsigt i egne personoplysninger i arkivmateriale

Din ansøgning bliver behandlet inden for 15 dage jf. Arkivlovens §36.

Der kan pt. være længere sagsbehandlingstider.

Opdateret 14. april 2021