Ejere af huse og grunde i København

Oversigt over kilder med informationer om ejendomme og ejendomsforhold i København.

Ejendomsforhold er godt dokumenteret

Ejere af huse og grunde er generelt ret godt dokumenteret. Noget af materialet ligger online, men en del af materialet står enten på Stadsarkivets læsesal eller skal bestilles på forhånd i Starbas.

Ejere af huse 1377-1964

1377-ca. 1760: General H.U. Ramsings kvarterbøger

Kvarterbøgerne for indenbys kvarterer er trykt og står fremme på læsesalen.
Det drejer sig om følgende kvarterer: Øster kvarter, Strand kvarter, Snarens kvarter, Vester kvarter, Nørre kvarter, Klædebo kvarter, Frimands kvarter, Købmager kvarter, Rosenborg kvarter, St. Annæ kvarter og Christianshavns kvarter.
Bøgerne for udenbys kvarterer (Udenbys Vester og Udenbys Klædebo) er ikke trykt og bestilles i Starbas
Kvarterbøgerne indeholder oplysninger om ejerforhold.

1712-1964: Københavns Magistrat: ejendomsvurderinger (bestilles i Starbas

Vurderingerne oplyser, hvem der ejede ejendommen på det tidspunkt, hvor den blev vurderet.

Se også:

Bemærk især tinglysningsdokumenter, hvor man kan finde oplysninger om ejerskifter.

Ejerens navn er i vejviserens gaderegister mærket med stjerne, hvis han/hun bor i ejendommen. Ejere, som ikke bor i ejendomme, er angivet med deres navn i parentes. Fra 1974 bruges parentesen om alle ejere, uanset bopæl.

Ejere af grunde 1653-1947

Grundtakster er ejendomsvurderinger, herunder også oplysninger om ejere.
Målebreve oplyser ejer (evt. både køber og sælger) i forbindelse med ejendomshandel.

Jordebøgerne oplyser grundejernes navne.

Oplysninger om rent private forhold – Søg om tilladelse

Sager, der omhandler personers rent private forhold, og som er under 75 år gamle, skal du søge om tilladelse til at se.