Børn og unge

Her finder du forskelligt arkivmateriale om børn og unge, fx elevprotokoller fra de københavnske skoler og tilsynsprotokoller med plejebørn.

Børn foran Enghavevejens Skole, 1897. Foto: Sophus Juncker-Jensen, Københavns Stadsarkiv.

Plejebørn, elevprotokoller og andre arkivserier om børn

Her finder du arkivmateriale, der handler specifikt om børn og unge i København, men der optræder selvfølgelig også børn i andre arkivserier, fx begravelsesprotokollerne og Politiets mandtaller og registerblade.

Alle nedenstående serier – undtagen skoleprotokollerne – er blevet til under Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen. Du kan derfor med fordel også læse den generelle vejledning til fattigvæsnets arkiv.

Gå til vejledning til fattig- og forsørgelsesvæsnet