Hjælp til søgning i indtastede kilder

Vejledning og tips til søgning efter personer i indtastede kilder.

Sådan søger du

Du kan søge efter personer i indtastede kilder på to måder:

 1. Fritekstsøgning. Her kan du skrive et eller flere søgeord. Der er en genvej til fritekstsøgning i menuen ‘Søg’ øverst på siden.
 2. Avanceret søgning. Her har du mulighed for at tilpasse din søgning og vælge, hvilke kilder og felter du vil søge i.

Hvad søger du i?

Søgningen indeholder pt. 5 forskellige kilder, nemlig politiets registerblade, begravelsesprotokoller, erindringer, folkeregisterkort og politiets efterretninger.

Politiets registerblade 1890-1923:

Indholdet af 1,4 mio. registerkort, svarende til omkring 2 mio. personer. Hver person på registerbladet – også bipersoner – er søgbare for individuelt.

Begravelsesprotokoller 1861-1940:

Begravelsesprotokollerne indeholder oplysninger om personer, der er døde i København.

Erindringer:

Københavns Stadsarkiv har siden 1969 indsamlet københavnererindringer. Erindringerne omhandler begivenheder tilbage til 1890’erne. Nogle erindringer er transskriberet, andre ligger i deres håndskrevne eller maskinskrevne form.

Politiets efterretninger 1867-1920:

Efterlyste personer mv. i hele Danmark. Brug fritekstsøgningen, hvis du vil søge på et navn og vær opmærksom på variationer i stavemåde og gamle staveformer. Den søgbare tekst er skabt ved automatisk tekstgenkendelse og der er dele af teksten, der ikke er genkendt 100% korrekt.

Folkeregisterkort 1923-32

Folkeregisterkort i serien hovedkort, døde 1923-32 er under indtastning. Efterhånden som kortene indtastes bliver de søgbare. Serien af hovdkort, døde 1923-32 indeholder folkeregisterkort på de københavnere, der døde mellem 1923-32.


Avanceret søgning

 1. Vælg avanceret søgning
 2. Vælg først den eller de kilder du vil søge i.
 3. Definer herefter dine søgefelter.
  Vær opmærksom på at de søgefelter du har til rådighed afhænger af hvilke kilder du har valgt. Det betyder at vælger du tre kilder, har du de felter til rådighed, der er fælles for de tre kilder. Vælger du kun en kilde har du alle felter for den pågældende kilde.
 4. Præciser med en operator.
  Operatoren afgør om du vil finde præcist det søgeord du har skrevet, eller også alle de poster, hvor dit søgeord står som en del af en større sammenhæng. Operatoren afhænger af feltet. Fx kan du for felter, der indeholder tal eller datoer, vælge operatorer som ’større end’ eller ’mindre end’.
 5. Klik søg.

Tips til søgning

Ingen eller for få resultater?

Vær opmærksom på at navne kan være stavet forskelligt og at navne er indtastet kildetro. Det betyder at du både skal søge efter Karl og Carl, for at være sikker på at få alle resultater frem.

Har en person flere fornavne kan navnene også være byttet om. Fx er personen ”Ellen Vilhelmine Louise Henriette Andersen” i registerbladene skrevet i rækkefølgen ”Ellen Vilhelmine Henryette Louise Andersen”. Bemærk desuden at mellemnavnet ”Henryette” i registerbladene er stavet med bogstavet ”i” og ikke ”y”.

Samme person flere gange?

En person kan have flere registerblade med forskellige oplysninger. Det vil give flere poster i søgeresultatet. En person kan også optræde både som hovedperson på et registerblad og som biperson på et andet. Det vil også give flere poster om samme person. Sidst, men ikke mindst kan en person optræde både i registerbladene og i begravelsesprotokollerne. Det vil igen også give flere poster i et søgeresultat.

Brug af wildcards

Wildcards er specialtegn, som du kan bruge til at tilpasse din søgning. Wildcards virker ikke hvis du bruger operatoren ‘lig med’ i avanceret søgning.

Navne der kan staves på mange måder?

Brug ? til at erstatte et tegn og * til at erstatte flere tegn. ?arl vil dermed finde både Carl og Karl, og arbejde* vil finde både arbejder og arbejderske.

Flere ord i en specifik rækkefølge?

Brug ” ” til at omkranse en række ord. “Anders Jensen” vil finde Anders Jensen, men ikke Anders Hansen eller Bo Jensen.

Svenske bogstaver eller bolleå?

En søgning på Malmö finder også Malmø og omvendt. En søgning på Aalborg finder også Ålborg. Ä, ö og aa finder dermed æ, ø og å.


Forstå dit søgeresultat

Det er ikke alle de indtastede oplysninger, der ses af søgeresultatet. For at se alle resultater, må du klikke videre til selve posten.

Søgeresultatet er opdelt i fire kolonner.

 1. kolonne indeholder navn og forskellige stamoplysninger om personen
 2. kolonne indeholder adresser
 3. kolonne indeholder information, der kan variere fra kilde til kilde
 4. kolonne indeholder oplysninger om den kilde posten stammer fra

Over søgeresultatet har du mulighed for at filtrere din søgning. Hvis du fx får et meget stort søgeresultat, kan du ved hjælp af filtrene begrænse antallet af resultater. Du kan fx vælge kun at se de resultater hvor personerne er født mellem 1850-1860, bor i Borgergade, arbejder som tømrere og hedder Nielsen til efternavn.

Øverst kan du sortere søgeresultatet alfabetisk eller numerisk efter forskellige felter. Vælg felt og brug pilen ved siden af til at bestemme om du vil sortere stigende eller faldende, dvs. A-Å eller fra Å-A, fra 1 og op eller fra højeste værdi og ned. Hvilke felter du kan sortere efter, afhænger af hvilke kilder du søger i.

Hvis der optræder mange poster med samme værdi i det felt, du har sorteret efter, vil posterne være ordnet efter fornavn. Det betyder at hvis du sorterer et søgeresultat efter efternavn, vil alle, der hedder Hansen, være sorteret således at Anders Hansen kommer før Hans Hansen.


Fejl i indtastningen

Hvis du finder en fejl i de oplysninger som er blevet indtastet fra kilden, kan du fejlmelde posten. Klik på rapporter fejl og vælg hvilken oplysning på posten, du vil fejlmelde. Suppler meget gerne med en kommentar, hvis du fx kan se hvad den rigtige indtastning bør være. Vær opmærksom på at den kommentar du skriver i mange tilfælde vil blive læst af den person, der har indtastet posten. Skriv derfor med respekt for det frivillige arbejde vedkommende har udført.

Når du har meldt en fejl, vil det bagefter fremgå af posten, at den er fejlmeldt.

Fejlen vil blive rettet i takt med at de frivillige indtastere kommer til opgaven.