Vesterbro

Er du skolelærer på Vesterbro? Lad dine elever arbejde med kildemateriale fra deres egen bydel. Materialet indeholder forskellige kildetyper og henvender sig til elever på 3.-10. klassetrin.

Lokalhistorisk kildepakke

Den lokalhistoriske kildepakke om Vesterbro indeholder bl.a. et udvalg af arkivets samlinger af pensionisterindringer fra 1969 og 1995. Erindringerne giver et personligt indblik i leveforholdende i begyndelsen og første halvdel af 1900-tallet. De tilhørende elevopgaver lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende med kilderne og sammenholde deres oplysninger med andre kilder. Foruden erindringerne indeholder kildepakkerne også fotos samt mere kommunale og samtidige kilder, såsom personlige boligklager til Boligkommissionen. Fælles for alle kilderne er, at de omhandler almindelige københavnere og deres bidrag til historien.

Materialet er fleksibelt og som lærer kan du frit tilpasse det din historieundervisning. Du kan enten vælge at arbejde med de lokalhistoriske kilder i en kortere periode, eller lade materialet danne rammen om et længere lokalhistorisk forløb. Derudover lægger opgaverne op til differentiering, selvom nogle i udgangspunktet er tilpasset enten mellemtrin eller udskoling.

Bestil kildepakken

Kildepakken er gratis og fås ved henvendelse til undervisningsansvarlig, Kasper Thorup Scheel Krüger på tv0r@kk.dk eller tlf.: 2125 8359.


Oversig over indhold i pakken

Kildepakken sendes som en række digitale filer i word, pdf og jpg.

Lærervejledning + elevopgaver

Til hver kildetype er der udarbejdet lærervejledning og elevopgaver. Elevopgaverne lægger op til, at eleverne skal arbejde vurderende, fortolkende og skabende med kilderne på forskellig vis, alt efter hvilken kilde der er tale om. De personlige klager til Boligkommissionen giver eleverne et personligt indblik i boligforholdene i deres bydel i første halvdel af 1900-tallet. Et udvalg af arkivets over 151.000 digitale fotos indgår som selvstændig kildetype, men kan også supplere arbejdet med de øvrige kilder.

I arbejdet med erindringerne undersøger eleverne dels det historiske indblik, som kilderne giver og vurderer og argumenterer for kildernes brugbarhed. Erindringerne bearbejdet og præsenteres i følgende temaer. Det er dog ikke sikkert, at alle temaerne er repræsenteret i hver enkelt erindring:

 • Tema1 – Skoleliv
  Temaet omhandler de pensionerede københavneres barndomserindring med fokus på deres skolegang – måske på samme skole som eleverne.
 • Tema2 – Arbejdsliv
  I disse erindringsuddrag beskriver pensionisterne deres tidlige arbejdsliv. Et arbejdsliv, der som regel begyndte i de små klasser og fortsatte som læreplads efter en kort skolegang.
 • Tema3 – Boligforhold og levevilkår
  Her beskriver de pensionerede københavnere de boligforhold og levevilkår, som de voksede op under.
 • Tema4 – Krig
  Mange af de pensionerede københavnere har oplevet både 1. og 2. Verdenskrig og skildrer dem på nært hold i deres erindring.

Kilder – materialer

 • Boligkommission
  I første halvdel af det 20. århundrede prægedes flere kvarterer af mange små og dårligt vedligeholdte lejligheder. Beboerne kunne klage til Boligkommissionen, der førte tilsyn med, at beboelsesejendommene opfyldte de fastsatte krav.
 • Erindringer
  Arkivets samling rummer over 3500 erindringer. Erindringerne er skrevet af københavnske pensionister i 1969 og 1995 og giver et unikt indblik i almindelige københavneres hverdagsliv i begyndelsen og første halvdel af 1900-tallet.
 • Fotos
  Kildepakken rummer et relevant udvalgt af historiske fotos fra Københavns Stadsarkiv og Københavns Museums samlinger.

Se eksempler på kildemateriale i pakken:


Mere materiale