Regler på læsesalen

For at sikre, at arkivmateriale bevares for eftertiden, er der en række regler, du skal følge på læsesalen. På samme tid tager du også hensyn til de andre besøgende.

Vis hensyn

Læsesalen bliver benyttet af mange mennesker. Så vis derfor hensyn og tal sagte. Der må ikke tales i mobiltelefon på læsesalen, og medbragte mobiltelefoner skal være på lydløs.

Det må du have med på læsesalen

 • Bærbar computer uden taske
 • Notater
 • Papir og blyant/kuglepenne
 • Digitalkamera
 • Gennemsigtig plasticpose til det, du medbringer på læsesalen

Du må ikke medbringe

 • Mad, drikkevarer, frugt og slik
 • Alle former for tasker eller bæreposer, der ikke er gennemsigtige

Du kan bruge garderobeboksene til at opbevare det, du ikke må have med på læsesalen.

Pas på arkivalierne

Arkivalier er unikke dokumenter, der ikke kan erstattes, hvis de beskadiges. Derfor skal de behandles med stor forsigtighed.

Nedenstående regler er lavet for at forhindre, at arkivalierne tager skade ved brug:

 • Benyt aldrig arkivalierne som skriveunderlag
 • Læg aldrig opslåede protokoller oven på hinanden
 • Åbn aldrig mere end en pakke ad gangen
 • Fjern aldrig noget fra pakkerne
 • Undlad at ændre arkivaliernes rækkefølge i pakkerne
 • Fugt ikke fingrene under arbejdet
 • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
 • Sørg for at mikrofiche og arkivalierne fra selvbetjeningsafsnittet bliver sat korrekt på plads