Sygehjælp 1872-1933

Her finder du oplysninger om personer og familier, der modtog hjælp under sygdom, fx til mad eller pleje derhjemme.

Om sygehjælp

Brug protokollerne, hvis du har:

 • 1872-1880: Fundet personen/familien i almisseprotokollen. Ud fra årstal i almisseprotokollen kan du prøve at finde personen/familien i sygehjælpsprotokollerne.
 • 1881-1933: Fundet personen/familien i hovedregistranten med henvisning Ind.Sj., efternavnets forbogstav, løbenummer/årstal

Indenbys eller udenbys?

Indenbys: Personer, som Københavns Kommune skulle forsørge.

Udenbys: Personer med bopæl i København, som andre kommuner skulle forsørge.


Sygehjælpsprotokoller 1872-1933

Protokollerne er ført alfabetisk og dernæst efter løbenummer (kronologisk).


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende fik hjælp.

Disse personer optræder i sygehjælpsprotokollerne

Personer/familier, der modtog hjælp under sygdom. Det kunne være til særlig sygemad eller til pleje derhjemme.

Oplysninger i protokollerne

 • Forsørgerens og evt. den/de syges navne
 • Eventuelt almissenummer
 • Alder, senere fødested og år
 • Adresse
 • Tidspunkt for hjælp
 • Henvisninger til andre protokoller, fx
  • II (Indenbys Interimshjælp). II ligner tit et JJ
  • Indb. Sygej. eller Ind. Sj. (Indenbys Sygejournal)
  • U.F. (Uegentlig fattighjælp).
  • A- og B-protokoller. Er ikke på nettet, men kan benyttes på læsesalen.
  • Protokoller nr. I-XII: de pågældende protokoller er kasseret og findes ikke mere.

Særligt for udenbys personer

Protokollerne for udenbys personer indeholder også oplysning om fødested, sygdommens art, apotek og anden sygehjælp. Udenbys betyder en person, bosat i København, som en anden kommune skulle forsørge. Der er derfor også oplysning om, hvornår Københavns Kommune sendte regningen til kommunen.

Fra 1893 finder du udenbys personer, der fik sygehjælp, i de såkaldte B-protokoller. B-protokollerne er ikke på nettet, men kan benyttes på læsesalen.


Eksempel

Petersen, Robert Carl står i hovedregistranten med henvisningen Ind. Sj. P 564/08. Det betyder Indenbys Sygejournal, se under P, løbenr. 564, 1908.