Fattig- og forsørgelsesvæsnet 1799-1940

Her kan du finde en stor del af arkivmaterialet bevaret fra Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen.

Udsnit af 'Sat ud', 1892. Maler: Erik Henningsen, SMK

Et stort arkiv – hvor du finder et bredt udsnit af Københavns befolkning

I fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv finder du ikke kun de virkelig fattige, men også alle de andre københavnske familier, der en enkelt gang eller flere havde brug for midlertidig hjælp, pga. sygdom eller ulykke.

Arkivmaterialet fra Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen består af en del forskellige arkivserier eller protokolrækker. Hver protokol, vil oftest henvise til andre og du vil derfor skulle i flere forskellige typer protokoller, for at følge en person.

Tag dig tid til at læse vejledningen

Start med at læse den overordnede vejledning til fattigvæsenets arkiv.

Fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv er ikke det letteste materiale at gå til, men gevinsten – i form af de oplysninger man kan finde om fortidens københavnere – er til gengæld stor.

Undersider