Arkivundersøgelser

Stadsarkivet foretager kun slægtshistoriske undersøgelser for offentlige myndigheder og advokater, ikke for private.

Bestilling af arkivundersøgelser for myndigheder og advokater

Vi tilbyder slægtshistoriske undersøgelser for offentlige myndigheder og advokater. Ønsker du som privatperson at bestille en undersøgelse, må vi henvise til private slægtsforskere.

For at sikre det bedste resultat er det vigtigt, at forespørgslen ledsages af så mange oplysninger som muligt om den person, undersøgelsen drejer sig om.

Ved bestilling af en undersøgelse skal der samtidig oplyses navn, adresse og CVR-nummer.

Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i Stadsarkivets eget arkivmateriale.

Om arkivundersøgelsens begrænsninger

Undersøgelserne baserer sig oftest på stadsarkivets samling af folkeregisterkort, der strækker sig til 1968, hvor CPR registret blev indført.

Kontakt derfor Københavns Folkeregister, hvis det drejer sig om personer, der er døde efter 1968.

Børn under 15 år er på folkeregisterkortene indført på forældrenes kort. Det betyder, at vi ikke kan finde de børn, hvis forældre er døde efter 1968.

Vi har heller ikke mulighed for at be- eller afkræfte, om en afdød har efterladt sig børn eller søskende.