Arkivydelser for forvaltninger ved lån af arkivalier

Vi tilbyder en række ydelser for kommunens forvaltninger i forbindelse med bestilling og lån af papirarkivalier, nemlig vejledning, arkivundersøgelser og skanning. Flere af ydelserne er mod betaling.

Arkivydelser

Københavns Stadsarkiv tilbyder følgende ydelser for kommunens forvaltninger:

  • Vejledning i at kunne finde og bestille arkivalier til hjemlån
  • Arkivundersøgelse
  • Scanning af arkivalier

Læs om de forskellige ydelser nedenfor.

Vejledning i at kunne finde og bestille arkivalier til hjemlån

Vi tilbyder at vejlede administrative brugere i anvendelsen at vores database Starbas, således de kan identificere og bestille de rigtige arkivalier i forhold til deres behov.

Hvis du har brug for hjælp til søgning i Starbas, skriv til arkivets hovedmail og skriv ”Hjælp til søgning i Starbas” i emnefeltet.

Arkivundersøgelse

Hvis en administrativ bruger har behov for bistand til fremfinding af eksakte oplysninger, tilbyder vi en forundersøgelse, der er gratis den første time. Denne forundersøgelse kan bl.a. udmunde i et tidsestimat for en egentlig arkivundersøgelse.

En egentlig arkivundersøgelse omfatter en søgning i Stadsarkivets samlinger (såvel fysiske som digitale).

En egentlig arkivundersøgelse iværksættes først, når der er indgået en aftale om max. tidsforbrug. Der betales for minimum én time.

En arkivundersøgelse koster kr. 400,-/time + moms. Efter den første time, betales der pr. påbegyndt halve time.

Hvis du har brug for hjælp til søgning i Starbas, skriv til arkivets hovedmail og skriv ”Forvaltningsforespørgsel” i emnefeltet.

Scanning af arkivalier

Stadsarkivet tilbyder at scanne arkivalier op til størrelse A3. En scanning forudsætter, at arkivaliet er egnet til scanning.

Der scannes til filformatet pdf.

Priser (ex. moms):

  • Opstart (inkl. 20 scanninger): kr. 200,00
  • Scanning nr. 21 – 100: kr. 10,00 / stk.

Arkivalier større end A3 scannes af en ekstern operatør og prisen aftales med denne.

Hvis du har brug for hjælp til søgning i Starbas, skriv til arkivets hovedmail og skriv ”Skanning” i emnefeltet.