Privatlivspolitik

Her kan du læse hvilke data, der registreres om dig, når du opretter dig som bruger på kbharkiv.dk og hvordan disse data behandles.

Sidst opdateret 9. august 2022

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Stadsarkivar Mads Neuhard er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Københavns Stadsarkiv,
Københavns Rådhus,
1599 København V.
CVR-nr.: 64 94 22 12
Telefon: 33 66 23 70
Email: stadsarkiv@kk.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune
Suhmsgade 4
1125 København K
Tlf. 71 74 54 54

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Oplysningerne bruges til at:

 • Sende dig nyhedsbreve
 • Analysere hvordan nyhedsbreve modtages
 • Administrere din brugerprofil
 • Dokumentere og vise hvor stor brugerdeltagelsen er på kbharkiv.dk
 • Få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.
 • Vise dit brugernavn på hjemmesiden i statistik og på dine bidrag
 • At kunne kontakte dig med spørgsmål eller kommentarer vedr. dine indtastninger, samt informationer om indtastningsprojekterne generelt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, brugernavn og email.
 • Du kan yderligere vælge at uploade et billede, samt tilføje en kort beskrivelse af dig selv.
 • Vi registrerer hvad du indtaster i Kildetasteren, hvilke poster du fejlmelder samt, hvornår du er logget ind og hvor mange gange, du har logget ind. Derudover gemmes dine indlæg på debatforum.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi videregiver ikke dine data til andre.
 • Når 3. part laver undersøgelser og analyser af brugeradfærden på kbharkiv.dk udleverer vi data i anonymiseret form.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne kommer fra dig, idet du informerer os om dem med oprettelsen af din brugerprofil og gennem din deltagelse på kbharkiv.dk.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er aktiv på kbharkiv.dk. Hvis du ikke har logget ind i 5 år slettes dine oplysninger.

Dine bidrag fx i form af indtastninger i Kildetasteren vil blive gemt uanset om dine brugeroplysninger slettes.

Har du tilmeldt dig nyhedsbrev opbevares oplysningerne til du selv framelder dig nyhedsbrevet.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Læs også