Begravelser på Assistens Kirkegård 1805-1862

Se begravelsesprotokoller 1805-1862 fra Assistens Kirkegård i Kildeviseren. Start med navneregistret.

Udsnit af opstalt af muren og grundtegning af den nye Assistens Kirkegård på Nørrebro, 1800. Københavns Stadsarkivs kort- og tegningssamling

Begravelsesprotokoller 1805-1862

Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve protokollen. Brug år og nummer til at finde den rigtige protokol.


Registre 1805-1860

Find afdøde i det alfabetiske navneregister.

Vælg køn først og dernæst periode. Registrene er inddelt efter år og under hvert år er navnene opført alfabetisk efter efternavn. Vær opmærksom på at perioden 1805-1850 er delt i to registre pr. køn.

Registrene dækker til og med 1860.


Protokoller 1805-1862

Brug år og nummer fra registret til at finde den rigtige protokol.


Oplysninger i protokollerne

  • Navn
  • Alder
  • Erhverv (1805-1855)
  • Dødsdato
  • Dødsårsag (til 1965), se særlig artikel om dødsårsager
  • Begravelsesdato og sted
  • Adresse og sogn ved dødsfaldet

Tips

Hvis du leder efter en begravelse fra 1861 eller 1862, så prøv først at finde den i rækken af begravelsesprotokoller fra 1860 og frem.

Her er langt de fleste begravelser fra 1861-1862. Hvis du ikke kan finde personen, du leder efter, kan du prøve at bladre årene 1861-1862 igennem i den sidste protokol fra Assistens Kirkegård.