Firmaer i København 1862-1994

Sådan finder du oplysninger om firmaer registreret i København.

Handelsregistret blev oprettet i 1889 og afløste det tidligere firmaregister. Registret står på læsesalen.

Om firmaer

Et firma er en virksomhed, som producerer og forhandler varer. Magnus Nielsen Damekonfektion, Nilco Slippers v. P.H. Nielsen og Nilko Lampeskærmefabrik er blot nogle få eksempler på de firmaer, du kan finde i firmaregistre og firmasager tilbage fra 1862.

Den første firmalov kom i 1862. Det indebar bl.a., at firmaer, deres ledere og tegningsberettigede skulle registreres af Københavns Magistrat. Registrering eller anmeldelse af et firma betød også, at firmanavnet blev beskyttet.

Materialet er ikke digitaliseret og kan ikke findes på nettet.

Det skal du vide på forhånd:

 • Firmaets navn/ejerens navn og periode.

Firmaer 1862-1889

Sådan gør du:

 • Slå personen op i firmaregistret. Notér protokolnr. og folio (sidetal).
 • Gå derefter til selve firmaprotokollen. Brug protokolnr. og folionr. til at finde den rigtige protokol.
 • Gå derefter til firmasagen. Brug protokolnr. og folionr. til at finde den rigtige sag.

Firmaregistret og firmaprotokollerne står fremme på Stadsarkivets læsesal og skal ikke bestilles i Starbas.

Materiale:

 • 1862-1889: Firmaregister, opført alfabetisk efter firmaansvarlig eller firmanavn.
 • 1862-1889: Firmaprotokoller, oplyser: firmaansvarlig, firmanavn, firmatype, firmaforandringer, andre firmadeltagere, eventuelle dødsdatoer, anmeldelses- og eventuel ophævelsesdato.
 • 1862-1889: Firmasager, indeholder: anmeldelse og evt. ophævelse af firmaet, andre dokumenter vedr. firmaet.

Om firmaregistret 1862-1889

Firmaejerens anmeldelse af firmaet til Københavns Magistrat betød, at det blev fastslået, hvem der var økonomisk ansvarlige for firmaet (kaldet firmadeltagerne), og at firmanavnet blev beskyttet. Firmaregistret blev oprettet på baggrund af firmaloven af 23. januar 1862.

Firmaer 1889-1994

Sådan gør du:

 • Slå personen eller firmaet op i firmakartoteket. Notér, om det er en A, -B-, eller C-protokol og journalnummer/årstal.
 • Alle henvendelser blev journaliseret. Der vil derfor ofte stå flere journalnumre på et kartotekskort. Sagen ligger på det nyeste journalnummer/årstal.
 • Gå derefter til firmasagen/journalnummer. Brug det nyeste journalnummer/årstal til at finde sagen.

Materiale:

 • 1889-1994: Firmakartotek, alfabetisk efter firmaansvarlig eller firmanavn.
 • Firmakartoteket er inddelt i tre dele:
 • Hævede firmaer før 1991 (langt det største kartotek)
 • Afviste/henlagte firmaer 1889-1994
 • Bestående firmaer indtil 1994
 • 1889-1951: Navneregister til A-, B, og C-protokollerne og A, -B- og C-protokollerne. Kan bruges, hvis du ikke finder personen/firmaet i firmakartoteket. Efter 1951 er der kun firmakartoteket.
 • 1889-1965: Firmasager

Firmakartoteket, navneregistrene og protokollerne står fremme på Stadsarkivets læsesal og skal ikke bestilles i Starbas.

Om handelsregistret 1889-1994

Handelsregistret blev oprettet i 1889 og afløste det tidligere firmaregister.

Handelsregistret blev inddelt i 3 grupper:

 • A-protokollerne: Enkeltmandsfirmaer, firmaer med flere ansvarlige og kommanditselskaber
 • B-protokollerne: Aktieselskaber frem til 1918, udenlandske aktieselskaber frem til 1931, forsikringsselskaber frem til 1959
 • C-protokollerne: Firmaer med begrænset ansvar, fx andelsselskaber eller brugsforeninger.

A-protokollerne udgør langt hovedparten af handelsregistret.

Med aktieselskabsloven af 29. september 1917 oprettede man Aktieselskabsregistret. Det betyder, at aktieselskaberne fra 1918 ikke længere optræder i handelsregistrene. Aktieselskabsregistret er afleveret til Rigsarkivet.

Handelsregistret blev oprettet på baggrund af firmalov af 1. marts 1889. Det blev endeligt nedlagt i 1994, da man oprettede Erhvervsstyrelsen.

Oplysninger om rent private forhold – Søg om tilladelse

Sager, der omhandler personers rent private forhold, og som er under 75 år gamle, skal du søge om tilladelse til at se.