NEA – Netværket Elektronisk Arkivering

NEA tilbyder en lang række specialiserede ydelser inden for digital arkivering af kommunale data.

Om NEA

Københavns Stadsarkiv driver og udvikler Netværket Elektronisk Arkivering (NEA), der er en formaliseret digital arkivorganisation bestående af 29 danske kommuner samt Reykjavik kommune.

NEA tilbyder en lang række specialiserede ydelser, der knytter sig til den lovomfattede digitale arkivering af kommunale driftsdata, og rummer professionel rådgivning, kvalitetssikring af data, langtidsbevaring, softwareudvikling, registrering, fremsøgning og adgangsstyring.

NEA involverer sig i alle processer

Som kommunearkiv og medlem af NEA, får du assistance til:

  • Kortlægning af kommunens systemportefølje
  • Vurdering af hvilke systemer, der skal bevares
  • Indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører og styring af disse
  • Test af arkiveringsversioner
  • Bevaring for evighed
  • Adgang til arkiverede data

Roller og ansvar

Københavns Stadsarkiv varetager rollen som databehandler på vegne af medlemskommunerne, der selv bærer både data- og arkivansvaret.

Københavns Stadsarkiv udfører opgaver for NEA, og NEA har lokaler, datafaciliteter og sekretariatsbistand i Københavns Stadsarkiv. Personale til løsning af opgaver i NEA er ligeledes ansat i Københavns Stadsarkiv.

Se katalog med beskrivelse af NEAs ydelser og priser på neaweb.dk

Sammen står kommunearkiverne stærkest

Københavns Stadsarkivs strategiske mål med NEA er at skabe rationel og effektiv opgaveløsning for danske kommunearkiver. Ved at samle og samfinansiere kompetencer og udstyr er der opnået betragtelige stordriftsfordele, skabt indflydelse og udviklet nye arkivløsninger.

Gennem NEA er det kommunale arkivområde i Danmark blevet professionaliseret og styrket, og i denne udvikling har NEA udviklet sig til at være en central samarbejdspartner for en række toneangivende organisationer, herunder Rigsarkivet, KL og KOMBIT. Som repræsentant for mere end halvdelen af landets kommunearkiver har NEA dermed en stor indflydelse på modeller for arkivering på nationalt niveau.