Ekstra almisse 1874-1915

Her finder du oplysninger om personer og familier, der i forvejen modtog fast hjælp, men havde brug for ekstra hjælp fx i form af mad, penge, tøj eller kul.

Om ekstra almisse

Brug protokollerne, hvis du har:

1874-1915: Fundet personen i en almisse-protokol. Brug årstallet fra almisseprotokollen til at vælge en ekstra almisseprotokol.

Nogle gange er der i almisseprotokollerne henvisning til, at personen/familien har fået ekstra almisse, men det er langt fra konsekvent.


Ekstra almisse 1874-1915

Protokollerne er ført efter år, og der er navneregister bagerst i hvert bind.


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende fik hjælp.

Disse personer optræder i protokollerne

Personer/familier, som i forvejen modtager fast hjælp, dvs. står i almisseprotokollerne. Ekstra almisse kan være ekstra hjælp i form af mad, penge, kul, tøj eller sko (fx til børnenes konfirmationer).

Oplysninger i protokollerne

  • Navn
  • Erhverv
  • Adresse
  • Familiens størrelse
  • Hjælpens art
  • Almissenummer (personens nummer i almisseprotokollerne)
  • Henvisning til andre protokoller, fx

Eksempel

Evald Jensen med kone, Johanne, og 2 børn.

Familien står i almisseprotokollen med almissenr. 4122. Der er også henvisning til et andet al-missenummer nr. 4600. I almisseprotokollen kan du se, at familien har fået hjælp i årene 1890-1904.

Hvis du tager udgangspunkt i årene 1890-1904, vil du også kunne finde familien i ekstra almisseprotokollerne 1890, 1893 og 1895-1903.

Du behøver ikke at slå familien op hver eneste gang. Hvis familien har fået ekstra almisse flere år i træk, vil der være henvisning fra protokol til protokol.