Bestil din egen sag

Skolepapirer, hospitalssager, forsorg eller børnehjem? Her kan du læse om, hvad vi har, og hvordan du kommer til at se det.

Dokumentation om dit liv

Der kan i princippet findes oplysninger om dit liv mange forskellige steder i Stadsarkivets samlinger. Men der findes ingen enkelt sag, hvor alt materiale om dig er blevet samlet.

Begær indsigt i egne personoplysninger

Du kan begære indsigt i egne personoplysninger i arkivmateriale som er under 75 år gammelt i Københavns Stadsarkivs samlinger, jf. Arkivlovens § 39a og 39b.

Begæringen af indsigt foregår via Københavns Kommunes digitale selvbetjening og du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Brug linket herunder.

Har du spørgsmål til begæringen eller er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet.

Når du udfylder indsigtsbegæringen

Beskriv hvilke oplysninger du begærer indsigt i, så grundigt du kan.

Oplys hvilken skole/institution/forvaltning/myndighed, der behandlede sagen, samt omtrent hvornår sagen foregik.

Drejer det sig om en patientjournal, oplys da navnet på hospitalet og gerne sygdom, tidspunkt for indlæggelse/udskrivelse og evt. afdeling/stue.

Drejer det sig om en fødselsjournal eller en anbringelsessag, bedes du oplyse navn og fødselsdatoer på dine forældre.

Har du et eller flere sags- eller journalnumre vil disse også gøre det nemmere at fremsøge de oplysninger du begærer indsigt i. Har du et brev liggende fra den tid sagen kørte, så kig efter journalnumre.

Selvom CPR nummeret i dag er det første vi nævner, når vi henvender os til en myndighed, er det desværre ikke meget værd i en arkivsøgning. Her skal vi kende den institution eller myndighed, der har behandlet sagen.

Sagsgangen, når du begærer indsigt

Når du indgivet en begæring om indsigt vil du modtage en kvittering i e-boks.

Herefter starter vi med at undersøge, om det materiale, du efterspørger, er en del af Stadsarkivets samling. Det er ikke altid tilfældet.

Når vi har behandlet sagen, vil du modtage et brev i e-boks med svar på din begæring.

Når du har modtaget svar om at materialet er fundet frem, vil du kunne benytte materialet på Stadsarkivets læsesal. Er der tale om en sag, der i omfang kun rummer få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. I så fald vil det fremgå af brevet.

Indsigt i forskellige typer sager

Alt efter hvilken type sag, du begærer indsigt, kan du med fordel orientere dig i disse vejledninger, der giver information om hvilke typer sager, der er bevaret i Københavns Stadsarkivs samlinger.

Børneforsorg og børnehjem

Stadsarkivet har kun sager om dig, hvis du/dine forældrene havde folkeregisteradresse i Københavns Kommune, da sagen foregik.

Patientjournaler

Stadsarkivet har patientjournaler fra Københavns Kommunes hospitaler. Patientjournaler fra Rigshospitalet findes på Rigsarkivet.

Eksamen og skolegang

Stadsarkivet kan lave en udskrift af dine eksamenskarakterer, hvis den skole du har gået på, har afleveret deres eksamensprotokoller til os. Vi har kun eksamensbeviser fra skoler i Københavns Kommune.

Adoption, fadderskab og skilsmisse

Disse sager kan du finde hos Rigsarkivet og ikke på Stadsarkivet.