Kommunehospitalet

Find oplysninger om patienter og døde på det store Kommunehospital oprettet i 1863.

Kommunehospitalet 1870. Kort- og tegningssamlingen, Københavns Stadsarkiv

Om Kommunehospitalet 1863-1940

Kommunehospitalet blev oprettet i 1863. Det skete i forlængelse af koleraepidemien, der kostede et utal af døde i København. Hospitalet lå på Øster Farimagsgade. Kommunehospitalet var for den tid et topmoderne hospital.

Kun en lille del af Kommunehospitalets store arkiv er digitaliseret. Det drejer sig om patientregistre, patientprotokoller og dødeprotokoller.


Kommunehospitalet 1863-1940


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og omtrentligt år for, hvornår vedkommende var indlagt eller døde på Kommunehospitalet.

Sådan bruger du materialet

 • Patientregistre 1863-1912:
  • Slå personen op i registret efter år/efternavn. Notér patientens indskrivningsdato.
  • Oplysningen om dagbogsnummer kan du ikke bruge til noget..
 • Patientprotokoller 1863-1912:
  • Find personen i protokol over indlagte patienter efter den indskrivningsdato, du har slået op i registret. I protokollen står der også oplysning om, hvilken stue patienten blev indlagt på.
  • Med den oplysning kan du slå op i stueoversigten for Kommunehospitalet for at se, hvilken afdeling vedkommende blev indlagt på og bestille patientjournalen. Bemærk, at patientjournalerne er ordnet efter udskrivningsdato.
 • Døde 1863-1940:
  • Dødeprotokoller 1863-1940: slå personen op under efternavn i registret bagest. Ud for personen står et sidetal. Brug sidetallet til at finde personen.
  • Oplysningen om stue kan du bruge til at se, om der er en patientjournal for vedkommende, se ovenfor.
 • :Fattigvæsnets protokoller (over patienter 1863-1880 og sygejournal 1881-1882):
  • Slå den person, du leder efter op under navn og år. Protokollerne er ordnet alfabetisk efter årgang.
  • Sygejournalen er opdelt i hhv. indenbys og udenbys patientener, dvs. om personer skulle forsørges af Københavns Kommune eller af andre kommuner.

Oplysninger i protokollerne

 • Patienter 1863-1912:
  • Patientregistre: dagbogsnummer, navn, stilling, alder, fødested, indkommet, udgået, evt. dødsdato, evt. anmærkning. Stilling, alder og fødested findes kun frem til 1871.
  • Patientprotokoller: Løbenummer, dato, alder, stilling, fødested, bemærkning ved indlæggelsen, stue, eventuelle andre bemærkninger. Løbenummer og dagbogsnummer er ikke det samme.
 • Døde 1863-1940:
  • År, løbenr., begravelsesdato, navn, stilling, alder, fødested, indlæggelsesdato, stue, dødsårsag, hvor begravet og hvem der har sørget for begravelsen. Fra 1875-1940 får du også oplysning om dødsdag, adresse samt dagbogsnummer.
 • Perioden 1893-1904
  • Registre og protokoller for perioden 1893-1904 er ikke bevaret. I denne periode kan du prøve at se efter i uge- og kvartalslister over indkomne patienter. Du skal kende indlæggelsesdatoen nogenlunde.
  • Hvis patienten døde på Kommunehospitalet, se Døde 1863-1940.
  • Uge- og kvartalslisterne er ikke digitaliseret.
 • Fattigvæsenets protokoller:
  • Om patienter der var indlagt på fattigvæsenets regning. Her finder du enkelte andre oplysninger end i de almindelige patientprotokoller.
   Oplysninger om bl.a. navn, fødselsdato- og sted, løbenummer, hospitalsnummer, datoer for ind- og udskrivelser, informationer om forsørgelse, om der kan ventes arv og refusion, og anmærkninger.

Papirmateriale

Der findes mere materiale fra Kommunehospitalet, som ikke er digitaliseret.


Mere om Kommunehospitalet

Kommunehospitalet blev oprettet i 1863 i forlængelse af koleraepidemien. Kommunehospitalet blev bygget på Øster Farimagsgade, uden for voldene i grønne omgivelser ned mod søerne, stort, lyst og med adgang til frisk luft. Ved åbningen havde det plads til ca. 850 patienter.

Hospitalet havde fra begyndelsen 4 afdelinger: 1. afdeling Kirurgisk, 2. og 3. afdeling Medicinsk og 4. afdeling Hud- og kønssygdomme. Afdelingerne var inddelt i stuer for kvinder og mænd. I 1870 oprettede hospitalet 5. afdeling, en blandet kirurgisk og medicinsk afdeling. Den blev i 1875 opdelt i to afdelinger, 5. afdeling Kirurgisk og 6. afdeling Psykiatrisk.

Kommunehospitalet lukkede i 1999.