Lav

Her kan du finde oplysninger om personer, der var medlem af et håndværker- eller handelslav i København.

Håndværkernes fest 1904. 51 forskellige håndværkerlav gik parade gennem byen. Her ses Glarmesterlavet på Rådhuspladsen. Foto: Frederik Riise, Københavns Museum

Om håndværkerlav

De københavnske lav var sammenslutninger af håndværkere og handelsfolk. De ældste lav går tilbage til middelalderen. Enhver, der ville slå sig ned med et erhverv, var forpligtet til at være medlem af et lav. Lavene fungerede også som sociale foreninger.

I 1857 mistede lavene deres særlige privilegier. Handelslavene forsvandt helt, håndværkerlavene fortsatte som sociale foreninger.


Find medlemmer af lavene 1565-1982

Start med at vælge lav. Find derefter personen i registret. Tallet i registret er et sidetal til protokollen. Der er ikke registre til alle protokoller.


Det skal du vide på forhånd

  • Personens fag og et omtrentligt år.

Hvis du ikke kender personens fag, kan du prøve det tværgående navneregister, som du finder nedenfor.

Disse protokoller og oplysninger indeholder lavsarkiverne

De typiske protokoller er:

  • Lavsprotokoller, som er referater af møder i lavet. Her behandlede man spørgsmål som fx optagelse i lavet, udnævnelse af mestre og meget andet.
  • Svendeprotokoller. Svendene havde tit deres egne sammenslutninger, som fx hjalp enker, syge medlemmer og vandrende svende.
  • Læredrengebøger (lærlingebøger) er ind- og udskrivningsbøger med oplysninger om drengens navn, læremesterens navn, læreforholdets løbetid og andre forhold. Tit finder man også navnet på drengens far eller værge.
  • Tidepengeprotokoller er kontingentprotokoller. De blev kaldt tidepenge, fordi kontingentet skulle betales til bestemte tider.

Desuden finder man også lavsartikler, regnskabsprotokoller og kopibøger. Lavsartikler (også kaldet lavsskrå) er lavets regelsæt, kopibøger indeholder breve til og fra lavet.


Navneregister til lavene 1565-1863

Registret går på tværs af lavene, men dækker ikke alle protokoller.

Registret er alfabetisk efter personens fornavn eller efternavn. Under personens navn står lavets navn, protokollens nummer og sidetal.

Registret er udarbejdet af Københavns Stadsarkiv.

Nogle registerkort henviser til Rigsarkivets lavsprotokoller, der kan ses på Arkivalieronline.


Tips

Tip 1. Fag og lav

Nogle fag tilhørte et lav, der ikke hedder det samme som faget. Brug listen, hvis du er i tvivl om, hvilket lav du skal lede under.

Tip 2. Rådstueskriveren

Leder du efter materiale om et lav uden at kunne finde noget, så prøv at slå op under R (Rådstueskriveren). Der er protokoller tilbage til 1682.

Rådstueskriveren var skriver for Magistraten. Københavns Magistrat førte tilsyn med lavene (rådstue betyder bare magistratens mødeværelse eller kontor).

Lavsprotokoller, som ikke er online

Det er ikke alle protokoller fra lavene, som kan findes online. Lavsartikler, regnskabsprotokoller og kopibøger er typisk ikke digitaliseret.

Materiale der ikke er digitaliseret, skal bestilles i Starbas til brug på læsesalen.

Emner

Se mere indhold om ,