Børn på Optagelsesanstalten

Her finder du optagelsesprotokoller med oplysninger om børn anbragt på Optagelsesanstalten under Sankt Johannesstiftelsen.

Børn på legestue på Sankt Johannes Stiftelsen, 1913. Foto: Ukendt fotograf, Københavns Museum

Optagelsesanstalten 1885-1910

Her finder du oplysninger om børn, der var anbragt på Optagelsesanstalten. Optagelsesanstalten hørte under Sankt Johannesstiftelsen. Børnene blev på stiftelsen, indtil de kunne komme i pleje på landet eller i byen.

Brug protokollerne, hvis du:

  • 1885-1915: har fundet barnet under en af forældrenes navne i hovedregistranten med henvisningen Optpr. Prøv morens navn først, dernæst farens.
  • Fra andre kilder ved, at barnet har været på Optagelsesanstalten. Brug navn og året for anbringelsen.

Tip: Står der Optpr U og et nummer i hovedregistranten, skal barnet søges under U og ikke under forældrenes navne. U står for Udøbt.


Optagelsesprotokoller 1885-1910

Protokollerne er inddelt efter år, dernæst alfabetisk efter første bogstav i barnets efternavn, til slut løbenummer.


Det skal du vide på forhånd

Du skal kende forældrenes navne eller barnets navn, og tidspunktet for barnets anbringelse.

Disse børn optræder i optagelsesprotokollerne

Optagelsesanstalten hørte under Sankt Johannes Stiftelse, Ryesgade, København. Børnene blev på stiftelsen, indtil de kunne komme i pleje på landet eller i København.

Du finder kun københavnske børn på Optagelsesanstalten, dvs. børn, som Københavns Kommune skulle forsørge/anbringe.

Oplysninger i protokollerne

Protokollerne er inddelt efter år, 1. bogstav i barnets efternavn og løbenummer.

  • Nr og evt. tilbagevisning
  • Navn
  • Fødselsdato
  • Forældre/anmærkning
  • Anbringelsessted
  • Dato
  • Fremvisning/anmærkning

Tip til Optagelsesanstalten

Hvis du har fundet et barn i Optagelsesanstalten, kan du prøve at se, om du kan finde barnet som plejebarn eller tilsynsbarn.


Protokoller online i Kildeviseren

1885-1910: Protokoller til Optagelsesanstalten er online.

1911-1933: Protokoller til Optagelsesanstalten er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.


Eksempel

Lauritz Peter Carl Nielsen står i hovedregistranten 1904-11 med henvisningen Optpr N 3-4/09. Det betyder Optagelsesprotokol, se under N, løbenummer 3-4, 1909.