Geddes 12 kvarterkort

På Geddes tid var København inddelt i 12 kvarterer, hvis navne og afgrænsninger afviger en del fra de brokvarterer, vi har i dag, for inddelingen af byen har ændret sig igennem tiden.

Oversigt over de 12 kvarter på Geddes kort

Byen inddelt i 12 områder

På Geddes tid var København inddelt i 12 kvarterer, hvis navne og afgrænsninger afviger en del fra de brokvarterer, vi har i dag, for inddelingen af byen har ændret sig igennem tiden. 

Oprindeligt var København inddelt i områder, der svarede til byens fire sogne, Skt. Clemens, Skt. Peder, Vor Frue og Skt. Nikolai. I takt med at byen voksede, blev det nødvendigt med flere inddelinger. Fra 1496 blev inddelingen kaldt rodemål, som der til en begyndelse var seks af.

I 1633 blev opdelingen i rodemål ændret til en egentlig kvarterinddeling, hvor bydelene fik navne som Strand Kvarter, Snarens Kvarter, Vester Kvarter eller Frimands Kvarter.

De følgende årtier bragte nye kvarterer og nye navne, og fra 1749 var København inddelt i de 12 områder, der kan ses på Geddes kvarterkort. 

Læs vejledning til Københavns kvarterer igennem tiderne

Find kvarterkortene på kbhbilleder.dk

Emner

Se mere indhold om , ,