Ladegården

Find oplysninger om indsatte og tvangsarbejdere på Ladegården, Københavns største arbejdsanstalt til fattige.

Lemmer fra Ladegården på vej til tvangsarbejde, 1895. Foto: Ukendt fotograf, Københavns Museum

Om Ladegården 1844-1908

Ladegården var Københavns største fattiggård og arbejdsanstalt. Den blev oprettet i 1822. De fattige boede eller blev indsat på Ladegården, og de kaldtes derfor for indsatte. I 1850 boede der næsten 2000 fattige på Ladegården.

Ladegården blev nedlagt i 1908 og erstattet af en ny institution, Sundholm, på Amager.


Ladegården 1844-1908


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår personen var indsat på Ladegården.

Sådan bruger du materialet

Indsatte 1844-1892. Alfabetisk register:

 • Slå personen op efter periode og efternavn. Ud for personen står et fabriksnr. og et mandtalsnummer.
 • Brug mandtalsnummeret til at slå op i mandtallerne. Mandtalsnummer og løbenummer er det samme. Fabriksnummer kan du ikke bruge til noget.
 • Du kan bruge oplysningen om personens år til at se, om personen findes i den alfabetiske fortegnelse over indsatte, se nedenfor.

Indsatte 1892-1908. Alfabetisk register:

 • Slå personen op efter periode og efternavn. Ud for personen står et fabriksnr. og et sagsnr. De tilhørende protokoller er desværre ikke bevaret.
 • Du kan bruge oplysningen om personens år til at se, om personen findes i den alfabetiske fortegnelse over indsatte, se nedenfor.
 • I perioden 1892-1902 er der to bind, A-K og to bind L-Ø. Der er ikke nogen klar forskel mellem de to bind, og de fleste personer optræder i begge bind.

Alfabetisk fortegnelse over indsatte 1852-1907:

 • Slå personen op efter år og efternavn.
 • Hvis du ikke kender året, må du slå op i et af registrene efter periode, se ovenfor. Når du har fundet personen i registret, vil der stå et eller flere årstal for personen. Brug årstallet eller årstallene til at finde den rigtige fortegnelse. Slå personen op under efternavn.
 • Fortegnelserne for mænd hed også ’valgbøger’. De blev brugt som liste over personer, der mistede deres valgret, fordi de havde været på Ladegården.

Tvangsfanger 1897-1908:

 • Slå personen op i register til tvangsfanger efter periode og efternavn. Ud for personen står et Tvf-nummer (Tvangsfange), sagsnumre og år. Tvangsfangenummeret er det samme, sagsnumrene skifter år for år. De tilhørende protokoller er desværre ikke bevaret.
 • Du kan prøve at se, om du kan bruge oplysningen om personen til at finde personen i Alfabetisk register, 1892-1908, se ovenfor.
 • Du kan prøve at se, om du kan bruge oplysningen om personens år til at finde personen under Tvangsfanger 1897-1908, Løsladelsesprotokol. Protokollerne er kronologiske uden register, så du må bladre dig frem.
 • Du kan prøve at se, om du kan bruge oplysningen om personens år til at finde personen i den alfabetiske fortegnelse over indsatte, 1852-1907 se ovenfor.
 • Der er ikke bevaret registre til kvindelige tvangsfanger. Du må prøve at se, om du kan finde personen i Alfabetisk register til indsatte, 1892-1908.

Døde indsatte o.a. 1888-1909. Ejendele:

 • Slå personen op efter dødsdato. Der findes ikke registre til protokollerne, men protokollerne er ført kronologisk.
 • Auktionsprotokoller: lemmernes ejendele blev sat på auktion for at betale for opholdet på Ladegården. Afdøde: det er dødsprotokoller over afdødes lemmers ejendele. Fabriksarbejdere: det er en protokol over indsattes ejendele, ført kronologisk efter dato.

Oplysninger i protokollerne

Indsatte 1844-1892. Alfabetisk register:

 • Registre: efternavn, mandtalsnummer og fabriksnummer.
 • Mandtaller: løbenr., navn, tilgange og afgange med dato og sted. Under tilgange vil der stå, hvorfra eller hvem der indlagde personen på Ladegården (fx politiet), under afgange vil der ofte stå, hvor personen blev udskrevet til. I nogle tilfælde vil der også stå eventuel dødsdato.

Indsatte 1892-1908. Alfabetisk register:

 • Registre: navn, fødselsdato, fødested, indlæggelses/udskrivningsår, fabriksnr. og sagsnr. En tvangsfange forkortes Tvf.
 • Alfabetisk fortegnelse over indsatte 1852-1907:
 • Alfabetisk fortegnelse over indsatte 1852-1907: fabriksnr., navn, erhverv, fødeår, fødested, tilgang og afgang, samt hvor personen er udskrevet til.

Tvangsfanger 1897-1908:

 • Registre til tvangsfanger (mænd): indskrivningsår, navn, tvangsfangenummer, sagsnumre
 • Løsladelsesprotokoller: indskrivningsdato, tvangsfangenummer, navn, forseelsens art, idømt straf, løsladelsesdato, afleverede ejendele til opbevaring. Protokollerne kaldes også protokoller over afleverede ejendele.

Døde indsatte o.a. 1888-1909. Ejendele:

 • Auktionsprotokoller: navn, auktionsdato, indlæggelsesdato, dødsdato, ejendele, forsørgelsessted.
 • Dødeprotokoller: navn, dødsdato, løbenummer, ejendele, journalnummer, resolutionsdato, ejendele udleveret til.
 • Henvisninger i Døde indsatte o.a. 1888-1909. Ejendele:
 • Forkortelsen Stift. Skiftepr. henviser til Stiftelsernes Skifteprotokol. De er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.
 • Indgår bogstaverne A eller B i et journalnummer, henviser det typisk til A- og B-protokollerne fra fattig- og forsørgelsesvæsnet. De er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

Tip

Hvis personen, du leder efter, var indlagt efter ca. 1903, kan du også prøve at spore vedkommende på Sundholm. Ladegården blev nedlagt i 1908 og erstattet af Sundholm. I Ladegårdens sidste år kan du være heldig at finde en person begge steder.


Papirmateriale

Der findes mere materiale fra Ladegården, som ikke er digitaliseret. Bemærk især de særlige afhøringsark (ordnet alfabetisk, kun bevaret for en del af perioden):

Mere om Ladegården

Ladegården havde det formelle navn Tvangs- og arbejdsanstalten Ladegården. Den var en anstalt for arbejdsduelige fattige. De indsatte gik også under navnet ‘fabriksarbejdere’.

Ladegården var inddelt i 3 afdelinger. Nyindsatte kom til 2. afdeling, hvor de om nødvendigt blev oplært. Særligt arbejdsomme fattige blev overført til 1. afdeling. 3. afdeling var beregnet til tvangsfangerne på tvangsarbejdsanstalten, oprettet 1833. Den var især for tiggere og vagabonder. Også indsatte, som groft overtrådte Ladegårdens regler, kunne overflyttes til tvangsarbejdsanstalten.

Samme sted som Ladegården lå der en anden institution, der hed Fattiggården. Fattiggården var en husvildeafdeling for husvilde personer og familier. Med tiden blev Fattiggården også brugt til andre fattige end husvilde.

Om navnet Ladegården

Navnet ’Ladegården’ stammede fra, at den var oprindeligt var en stor avlsgård, opført af Christian d. 4. Gården er revet ned i dag, men den lå omtrent, hvor Radiohuset på Frederiksberg ligger i dag. Ladegården blev nedlagt i 1908 og erstattet af Sundholm på Amager.