Matrikelnumre i København

Matrikelnummeret er tit nøglen til at undersøge en ejendoms historie. Læs her hvordan du finder matrikelnummeret, der blev indført i 1689, men ændret i 1756 og 1806.

Udsnit af kort over Øster kvarter fra 1757 med angivne matrikelnumre. Københavns Stadsarkivs kort- og tegningssamling

Matrikelnumre kort fortalt

Et matrikelnummer består af to dele, et kvarternavn og et matrikelnummer. Kvartererne i København er det samme som det, der i dag kendes som ejerlav.

Matrikelnumrene i København blev indført i 1689, men de blev ændret i 1756 og igen i 1806. Gadenumre blev først indført i 1859. Før 1859 brugte man matrikelnummeret som et gadenummer.

Det er vigtigt at vide, om det matrikelnummer, man leder efter, er et indenbys eller et udenbys matrikelnummer, dvs. inden for voldene eller uden for voldene.

Grænsen mellem indenbys og udenbys kan ses på de digitale matrikelkort. Indenbys er farvet, udenbys er gråt.

Indenbys svarer stort set til Indre By i dag.

Matrikelnumre i indenbys kvarterer

Det skal du vide på forhånd:

Du skal kende gadenavn og gadenummer samt en omtrentlig periode.

Sådan finder du et matrikelnummer i indenbys kvarterer

Begynd med at slå gadenavn og nummer op i de digitale matrikelkort 1689, 1756, 1806 og 1860. Det giver dig kvartersnavn og matrikelnummer.

Hvis du vil vide mere om matriklen gennem tiden, slå matriklen op i jævnførelsesregistrene 1689-2008. I jævnførelsesregistrene kan du se de matrikelnumre, gadenavne og gadenumre, en grund har haft gennem tiden, dens ejere i fire udvalgte år og den nuværende bygnings opførelsesår.

Matriklens nuværende matrikelnummer vil altid kunne findes på OIS – genvej til ejendomsdata.

Matrikelnumre i udenbys kvarterer

Det skal du vide på forhånd:

Du skal kende gadenavn og gadenummer samt en omtrentlig periode.
Sådan finder du et matrikelnummer i udenbys kvarterer

Alternativt må du prøve tinglysningerne på Rigsarkivet eller/og Geodatastyrelsens historiske matrikelkort for at finde ud af, hvilket matrikelnummer matriklen havde i den periode, du interesserer dig for.

Matriklens nuværende matrikelnummer vil altid kunne findes på OIS – genvej til ejendomsdata.

En anden mulighed er:

I Kraks Vejvisere står matrikelnummeret ud for ejerens navn/adressen. Kvarteret slås op forrest i Krak.

Emner

Se mere indhold om ,