Vartov

Find oplysninger om ansøgere og patienter til Vartov Hospital - en stiftelse for gamle og svagelige især fra det københavnske borgerskab.

Vartov set fra Vester Voldgade, ca. 1910. Foto: Fritz Benzen, Københavns Museum

Om Vartov Hospital 1686-1934

Vartov Hospital var en finere stiftelse for gamle, svagelige mennesker, især fra det københavnske borgerskab. Hospitalet optog også tjenestefolk, der havde været i lang og tro tjeneste.

Vartov Hospital flyttede ind i Farvergade 20 i 1665. Det nuværende Vartov i Farvergade har ikke noget med hospitalet at gøre, men har beholdt navnet.

Kun en lille del af Vartov Hospitals store arkiv er digitaliseret, nemlig ansøgningsprotokoller, mandtaller og auktionsprotokoller.


Vartov Hospital 1686-1934


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende boede eller døde på hospitalet.

Sådan bruger du materialet

Ansøgninger 1836-1920:

  • Slå personen op i registret efter periode/efternavn. Ud for personen står et løbenummer. Brug nummeret til at slå op i ansøgningsprotokollen.

Mandtaller 1686-1934:

  • Mandtaller med registre: Slå personen op i registret efter periode/efternavn. Ud for personen står der et sidetal. Brug sidetallet til at slå personen op i mandtalsbogen. I nogle tilfælde vil der være henvisning til sengens nr, som du kan slå op i mandtalsbogen. I nogle tilfælde står de døde for sig efter registret. Vær opmærksom på, at registrene kan gemme sig i protokollerne, fordi protokollens sidste sider er brugt til forskellige andre notater.
  • Mandtaller uden registre: Brug oplysningen om, hvornår personen opholdt sig på Vartov (se ovenfor) samt sidetal eller sengenr. til at slå personen op i mandtaller uden registre.

Døde. Auktionsprotokoller 1686-1933:

  • Slå personen op efter dødsdato. Der findes ikke registre til protokollerne, men de er ført kronologisk efter dødsdato.

Oplysninger i protokollerne

Ansøgninger 1836-1920:

  • Løbenr., dato, navn, fødselsdato/alder, stilling, opholdssted, anmærkninger/personalia, resolution.

Mandtaller 1686-1934:

  • Mandtaller med registre: løbenr., sengens nr., navn, alder, indlagt, udskrevet/død, evt. anmærkning.
  • Mandtaller uden registre: nr., navn, velgører, alder, tidligere stand og næringsvej, familierelation, arbejdsduelighed, til- og afgangsdato, ugentlig almisse (ugepenge).

Døde. Auktion over ejendele 1686-1933:

  • Dødsdato, navn, velgører, ejendele, indtægt ved auktionen.

Papirmateriale

Der findes mere materiale fra Vartov Hospital, som ikke er digitaliseret. For eksempel findes der en række lemmesager, dvs. beboersager.

Mere om Vartov Hospital

Vartov Hospital optog gamle og svage bedre stillede, men fattige mennesker. De kom især fra byens borgerstand og skulle have ført et flittigt og ordentligt liv. Hospitalet optog også tjenestefolk, der havde været i lang og tro tjeneste. Det havde plads til ca. 370 personer.

En særlig ting ved Vartov Hospital var de såkaldte ’private senge’. Det var sengepladser, som private borgere eller velgørere bekostede, og som deres navn var knyttet til. De kunne også bestemme, hvem der skulle have pladsen. Københavns Fattigvæsen havde tilsvarende også indstillingsret til en række senge, de såkaldte københavnske senge.

Hospitalet var et sygehus, men havde i høj grad også karakter af en plejestiftelse eller plejehjem. De gamles ejendele blev, når de pågældende var afgået ved døden, sat på auktion. Indtægterne fra auktionerne bidrog til at betale for opholdet på hospitalet.

Vartov Hospital har rødder tilbage til Helligåndshospitalet, oprettet i 1200-tallet. Vartov Hospital flyttede ind i Farvergade 20 i 1665. Det blev nedlagt i 1934.