Regelsæt

Reglerne inden for arkivområdet består af arkivloven og en række bekendtgørelser udstedt af Rigsarkivet. Hertil har Københavns Kommune vedtaget et antal bestemmelser for håndteringen af arkivalier. Til regelsættet findes ofte vejledningsmateriale, og vi bistår også med råd og vejledning.