Interimshjælp 1816-1925

Her finder du oplysninger om personer og familier der for en periode havde brug for en midlertidig hjælp.

Om interimshjælp

Interim betyder midlertidig, interimshjælp er midlertidig hjælp.

Brug protokollerne, hvis du har:

 • 1816-1880: Fundet personen/familien i almisseprotokollen. Ud fra årstal i almisseprotokollen kan du prøve at finde personen/familien i interimsprotokollerne.
 • 1881-1925: Fundet personen/familien i hovedregistranten med henvisning II eller I. Intr. og løbenummer/årstal.

Indenbys eller udenbys?

Indenbys: Personer, som Københavns Kommune skulle forsørge.
Udenbys: Personer med bopæl i København, som andre kommuner skulle forsørge.


Interimshjælp for inden- og udenbys 1816-1886

Start med at finde personen i registret, der findes bagerst i hvert bind. Brug nummeret ud for personen til at finde det rigtige sted i protokollen.

Bemærk! Protokollerne 1829-1835 er kasseret og findes ikke mere.


Interimshjælp for indenbys 1887-1925

Start med at finde personen i registret. Registrene er inddelt i år, herefter alfabetisk efter efternavn. Brug år og journalnummer fra registret til at vælge den rigtige protokol.

Husk at tillade Pop up vindue! Se hvordan her


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende fik hjælp.

Disse personer optræder i interimsprotokollerne

Personer/familier, som i forvejen fik fast hjælp (almisse) og i en periode havde brug for mere, midlertidig hjælp.

Andre personer/familier, som i en periode havde brug for midlertidig hjælp.

Oplysninger i protokollerne

 • Navn, erhverv og evt. familie
 • Evt. almissenr.
 • Adresse
 • Bemærkninger/trangens årsag

Der er navneregister bagerst (årene 1819-1823 mangler desværre register).

Andre oplysninger og henvisninger i protokollerne

1816-1908: De forskellige former for hjælp, som personen eller familien modtog

1837-1872: Navnet på det arbejdshus, hvorfra hjælpen blev uddelt.

1838-1925: Henvisning til andre protokoller, fx.:

II (Indenbys Interimshjælp). II ligner tit et JJ.
I.Sj. (Indenbys Sygejournal)
1872-1925: Fødested

1908-1925: Alder

Særligt for udenbys personer

Der er oplysning om forsørgelsessted, dvs. den kommune, som København sendte regningen til. Indenbys er personer, som Københavns Kommune skulle forsørge. Udenbys betyder en person, bosat i København, som en anden kommune skulle forsørge.

Inddeling af interimsprotokollerne

Interimsprotokollerne kan ved første øjekast se svære ud, fordi de er inddelt i en række afsnit uden overskrift.

Der er heldigvis ét samlet navneregister til hver protokol, så du behøver ikke at vide, hvor den eller de personer, du leder efter, hører til.

1816-1871:

Protokollerne er inddelt i fire afsnit:

 • 1. afsnit: Indenbys: tidligere modtagere
 • 2. afsnit: Indenbys: årets nye modtagere
 • 3. afsnit: Udenbys modtagere
 • 4. afsnit: Modtagere af sygepleje (sygemad)

1872-1894:

Protokollerne er inddelt i to afsnit:

 • 1. afsnit: Indenbys: tidligere modtagere
 • 2. afsnit: Indenbys: årets nye modtagere

1895-1925:

Protokollerne er inddelt i et afsnit: Alle modtagere.

Der er tit henvisninger til tidligere protokoller. Hvis du f.eks. har slået personen op i registret til protokollen 1854, og personen står med et løbenummer 118/45, ville du både kunne finde personen i 1854-protokollen og i 1845-protokollen (/45 er årstallet).

Fra 1872:

Fra 1872 findes der kun protokoller for indenbys modtagere af interimshjælp. Protokollerne for udenbys modtagere er ikke bevaret. Modtagere af sygehjælp bliver flyttet væk fra protokollerne og over til en ny selvstændig række protokoller.


Eksempel

Murer Hans Gronemann står i hovedregistranten med henvisningen I. Intr. 424/93. Det betyder Indenbys Interimshjælp, løbenr. 424, 1893.