Fotografier og visuelt materiale

Leder du efter historiske fotografier af København kan du besøge kbhbilleder.dk, hvor du kan udforske Københavns Stadsarkivs fotografiske samlinger.

På kbhbilleder.dk kan du søge i bla. de fotografiske samlinger fra Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum.

Se fotos på kbhbilleder.dk

Kbhbilleder.dk er et website, hvor du kan se og søge i digitaliserede fotos fra Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Frederiksbergs Stadsarkiv og Magasin du Nord Museum.

Stadsarkivets fotografiske samlinger

Stadsarkivet har digitaliseret tre større fotografiske samlinger, nemlig:

Boligkommissionens fotografier

Københavns Boligkommission havde som opgave at vurdere byens ældre boligejendomme for at vurdere om den levede op til brand – og sundhedsmyndighedernes forskrifter.

Kommissionen startede sit arbejde i 1940 efter nogle år med kraftig offentlig debat om tuberkulose og sociale problemer forårsaget af dårlige og usunde boliger. Når boligkommissionen inspicerede boligerne fotograferede de flittigt og disse billeder giver i dag et kig i en Københavns boligmasse før byfornyelse og sanering.

Stadsingeniørens fotos – den såkaldte TMF samling

Stadsingeniørens direktorat havde ansvar for byplanlægning, samt anlæggelse og vedligeholdelse af veje, anlæg og parker.

Som et led i dette arbejde opbyggede direktoratet en stor billedsamling, der dokumenterede deres arbejde og de forandringer det medførte. Billederne viser gader, pladser og parker med fokus på områder, der har forandret sig meget gennem 1900-tallet.

Frihavnens fotosamling

De ældste fotos viser anlægsarbejdet til Københavns Frihavn på Østerbro i 1890’erne. Et gigantisk anlægsarbejde, der skulle styrke Københavns position i Østersøen og gøre det muligt for København at konkurrere med Hamborg, når Kielerkanalen åbnede.

Fotosamlingen fokuserer især på havneområdet Søndre Frihavn bag Langelinie-kajen, men rummer også fotos fra Kalkbrænderihavnen i nord til Slusen ved Sjællandsbroen. De nyeste fotos stammer fra slutningen af 1950’erne.

Fotos der endnu ikke er digitaliserede

Stadsarkivets fotografiske samlinger er ikke fuldstændigt digitaliseret. De resterende fotos er spredt i mange forskellige dele samlingerne i sammenhæng med det øvrige arkivmateriale, som institutionen, myndigheden eller personen i sin tid har afleveret til arkivet.

Disse fotos kan du bestille i Starbas til benyttelse på læsesalen.

Emner

Se mere indhold om ,