1995-opfordringen

I 1995 samlede Københavns Stadsarkiv igen erindringer ind. Her kan du læse opfordringen til at bidrage.

Erindringsindsamlingen i 1995

Opfordringen fra 1995 til at skrive erindringer fra København lød sådan:

Københavns Kommune indbyder Dem til at skrive barndoms- og ungdomserindringer fra København. Vi håber, at opgaven vil interessere Dem, og vi ved, at vore efterkommere – både vore oldebørn og fremtidens historikere – vil læse erindringerne med stor interesse.

Hvad kan De skrive om?

Emnet er København 1920-1950. D.v.s. Deres egne erindringer om en kortere eller længere periode i København mellem 1920 og 1950. De må selvfølgelig også gerne fortælle forhistorien før 1920, og hvad der videre skete efter 1950, hvis det passer ind i Deres beretning.

Skriv mellem 2 og 100 sider i et almindeligt dagligt sprog, om hvad De har set og oplevet i København.

De kan kan skrive om et langt livsforløb, eller en enkelt dag, en spændende oplevelse, en arbejdsplads, legekammeraterne eller skolen og lærerne. De kan også fortælle på grundlag billederne i Deres album, men så skal billederne sendes med. Det vigtigste er, at det, De fortæller, er noget, De selv har oplevet.

Det mest interessante for vore efterkommere er faktisk, hvordan hverdagen formede sig “i gamle dage”. Fortæl hvor og hvordan De boede, hvem De var sammen med, og hvordan dagligdagen gik fra morgen til aften. Hvornår stod man op og gik i seng, måltiderne, hvad man havde på, renlighed, børns og voksnes arbejde, hvad talte man om og med hvem, familieliv og selskabelighed, hvem legede man med, og hvad legede man? Dette er ikke ment som et spørgeskema, og De må selv vælge, hvad De vil skrive om. Kan De ikke komme i gang på anden måde, så begynd ved 5 års alderen. De fleste mennesker kan huske nogenlunde sammenhængende fra den alder.

Husk at skrive Deres navn og adresse på erindringerne, og meget gerne nogle korte oplysninger, om Dem selv, om hvornår og hvor De er født, Deres arbejde og hvem Deres forældre var.

Hvem kan være med?

Alle, der har været i København i kortere eller længere tid mellem 1920 og 1950, kan deltage, både danskere og udlændige. Vi håber dog især at få erindringer fra folkepensionister i Danmark.

De fleste skriver vel alene. Men De kan også være en gruppe jævnaldrende, der mødes og skriver i fællesskab, f.eks. om barndommen dengang sammenlignet med nutiden. Eller De kan slutte Dem sammen med nogle, med hvem De i fællesskab har løst en opgave, f. eks. på en arbejdsplads eller i en forening. Det vil vi også meget gerne høre om.

Vi håber at få erindringer fra mange mennesker. Jo flere, der skriver, og jo mere forskellige, de er, jo mere værdifuldt er materialet for historikerne.

Praktiske oplysninger

Erindringerne skal enten være maskinskrevet eller håndskrevet på papir – og ikke på lydbånd eller edb-diskette. Kommafejl og stavefejl spiller ingen rolle.

De bedste eller mest interessante erindringer bliver præmieret. Der vil være 10 præmier på hver 3.000 kr. kontant, samt muligvis nogle ekstrapræmier. Bedømmelsen vil blive foretaget af en komité af sagkyndige, fortrinsvis historikere. Uddelingen af præmier vil foregå ved en festlighed på Københavns Rådhus. Det vil ske i efteråret 1996.

Uddrag af de bedste erindringer vil desuden blive offentliggjort i Historiske Meddelelser om København 1996, som også udkommer i efteråret 1996.

Alle indsendte erindringer vil blive bevaret i Københavns Stadsarkiv. Stadsarkivet har i forvejen 2.000 erindringer om København, hovedsagelig fra tiden før 1920, så det kan i sin helhed blive en meget værdifuld samling om livet i vort århundrede.

I de første 25 år vil en erindring kun kunne læses af andre end komiteen og redaktionen med forfatterens tilladelse. De kan dog med det samme skrive det, hvis De ønsker, at Deres erindringer skal være offentligt tilgængelige uden forbehold. De vil alligevel stadig have ophavsret til det, De har skrevet. Erindringerne skal sendes til Københavns Stadsarkiv, Københavns Rådhus, 1599 København V, senest 1. oktober 1995. Københavns Kommune vil være taknemmelig for alle bidrag, og vi tror, at De også selv vil kunne få glæde af at mindes gamle dage på denne måde.

Emner

Se mere indhold om