Abel Cathrines Stiftelse

Find oplysninger om de syge og fattige kvinder, der fra 1773-1886 havde ophold på Abel Cathrines Stiftelse.

Abel Cathrines Stiftelse, 1903. Foto: Fritz Benzen, Københavns Museum

Om Abel Cathrines Stiftelse 1773-1886

Abel Cathrines Stiftelse blev oprettet i 1675. Abel Cathrines Stiftelse var én af Københavns finere stiftelser for syge fattige kvinder. Stiftelsen havde plads til 25-30 kvinder.

Kvindernes ejendele blev, når de pågældende var afgået ved døden, sat på auktion. Indtægterne fra auktionen bidrog til at betale for opholdet på stiftelsen.

Stiftelsen var opkaldt efter Abel Cathrine von der Wisch (1626-1676). Hun var borgerfrue og hofdame. Hun efterlod efter sin død et hus til fattige kvinder. Det lå i Dronningens Tværgade ved det nuværende nr. 39. I 1884 flyttede Abel Cathrines Stiftelse til Abel Cathrines Gade 13.


Abel Cathrines Stiftelse 1773-1886


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og periode for, hvornår vedkommende boede eller døde på stiftelsen.

Sådan bruger du materialet

Vælg kilde og vælg periode. Der er navneregistre til ansøgningsprotokollerne og mandtallerne. Dødeprotokollerne er ordnet efter personens dødsdato.

Oplysninger i protokollerne

  • Ansøgninger, 1825-1876: dato, navn, alder, stilling, anmærkninger (årsag til trangen).
  • Mandtaller, 1808-1886: navn, alder, årsag til trangen, dato for indskrivning og udskrivning/død.
  • Dødeprotokoller, 1773-1878: navn, dødsdato, ejendele, vurdering, auktionssum, evt. køber.

Papirmateriale

Der findes mere materiale fra Abel Cathrines Stiftelse, som ikke er digitaliseret.