Kollektkommissionen

Brug protokollerne til at finde oplysninger om, hvem der modtog hjælp efter Københavns brand i 1795.

Kobberstik der viser Københavns brand 1795

Om kollektkommissionens protokoller

I protokollerne kan du finde informationer om de brandlidte, der ansøgte om hjælp efter branden i 1795, og hvilken hjælp de modtog. 

Kollektkommissionen blev oprettet i 1795 i kølvandet på Københavns brand. Kommissionen havde til opgave at hjælpe ofrene for branden. Den indsamlede penge og uddelte hjælp. I protokollerne er der oplysninger om knap 3.900 brandlidte københavnere, der var i kontakt med kommissionen. 

En del af protokollerne er ordnet efter den bopæl, som ansøgerne havde efter branden, mens andre protokoller omhandler andre dele af kommissionens arbejde. 


Kollektkommissionens protokoller 1795-1799


Protokoller efter bopæl – dem der søgte hjælp

Protokollerne efter bopæl dækker over brandlidte i byen, i teltlejren på Nørre Fælled og ubosatte, dvs. uden bopæl.

Protokollerne over byen og Nørre Fælled er opdelt efter løbenumre og består af en række fortrykte felter, der indeholder oplysninger om personerne, der søgte hjælp. Foruden navn, erhverv og tidligere adresse, er der også informationer om forhold vedrørende familie, husstand og bolig. Der er også felter om erhvervsevne og understøttelse, oplysninger om den hjælp der ønskes, såvel som adresse efter branden og andre anmærkninger.

I protokollen over ubosatte er der oplysninger om navn, erhverv, tab, midlertidig bopæl og anmærkninger.

Sådan gør du

Protokollerne er opbygget efter løbenumre. Leder du efter en navngiven person, skal du først søge i de tre registre.

Bagerst i protokollerne fra Nørre Fælled og ubosatte er der håndskrevne registre, der er ordnet alfabetisk.

Til protokollerne fra byen findes der et renskrevet navneregister. Se link nedenfor. I navneregistret er der oplysninger om navn, erhverv, bopæl og løbenummer.

Med løbenummeret kan du slå personen op i protokollen.

Andre protokoller

Der findes flere andre protokoller fra Kollektkommisionen i kildeviseren.

 • Journal over brandlidte i 7.- 15.klasse
  Ansøgerne blev inddelt i klasser, efter af hvor stor deres tab var. Jo højere klasse, desto større var tabet. I journalen er de udbetalingerne til hårdest ramte opgjort efter klasser. Det er protokolnummer. oplysninger om tab, hjælp og samlet erstatning.
 • Uddelingsprotokol over ubosatte
  Der er oplysninger om protokolnummer, navn, erstatning og midlertidig adresse. Der er navneregister bagerst i protokollen.
 • Uddelingsprotokol over brandlidte i byen og på Nørre Fælled
  Protokollerne er ført løbende. Informationer om navn, journalnummer og modtagen hjælp. Der er også angivet, hvad hjælpen er gået til (eks. husleje, rejsepenge, medicin, erstatning).
 • Debilerationsprotokol (uden bilag)
  Her er indført kommissionens drøftelser og skrivelser om sit arbejde. Bilagene til forhandlingsprotokollen findes i den fysiske udgave og kan bestilles til læsesalen.
  Bestil bilagene i Starbas
 • Regnskabsbog over udbetalinger
  Med oplysninger om klasser og klassenumre, numrene i uddelings- og registerprotokollerne, tidligere og senere tildelte penge.
 • Hovedbog over brandlidte i byen og på Nørre Fælled, inddelt efter klasser
  De brandlidte er inddelt i klasser, efter hvor stort deres tab var. I hovedbogen er der opdelinger yderst til højre (10-30, 30-50, 50-70 osv.). Hovedbogen journalindeholder navne, tab og deres 1. og 2. godtgørelse.

Ikke-scannet materiale

Det er ikke alt materiale fra Kollektkommissionen, der er blevet scannet. En del af samlingen kan kun ses på Stadsarkivets læsesal. Det drejer sig bl.a. om bilag til forhandlingsprotokollen, kollektbøger fra Færøerne, kvitteringer og bilag til ansøgningerne.

Bilag til ansøgningerne

Vil du læse mere om en ansøgning, findes der også bilag til mange af ansøgningerne. Bilagene består af opgørelser over tab af ejendele, samt skrivelser til og fra kommissionen. De er dog ikke digitaliseret, men findes i Københavns Stadsarkiv.

Bilagene er delt i tre serier efter de tre forskellige protokoller. Bilagene har det samme løbenummer, som du finder i protokollen. Leder du efter bilag til en brandlidt bosat i byen med løbenummer 801, skal du altså lede i bilagene brandlidt i byen og finde nr. 801.

Mens der findes bilag til alle ubosatte brandlidte, er der ikke bilag til alle på Nørre Fælled. Den største samling af bilag er til brandlidte i byen, her er der bilag til så godt som alle ansøgere.

I Starbas kan du se og bestille bilagene til Stadsarkivet læsesal på Københavns Rådhus:


Baggrund: København brænder og samler ind

Den 5. juni 1795 udbrød der brand på flådens skibsværft på Gammelholm. Branden bredte sig og efterlod mere end 1.000 bygninger helt eller delvist ødelagte og over 6.000 københavnere husvilde.

I løbet af sommeren blev der oprettet boliger til nogle af de husvilde, mens andre måtte nøjes med at bo på må og få rundt omkring i byen. Nogle boede hos venner og familie, mens andre slog lejr i Christiansborgs ruiner, på voldterrænet eller på Nørre Fælled.

Efter branden opfordrede Christian 7. landets befolkning til frivilligt at give penge til ofrene for Københavns brand.

Den 23. september 1795 blev det besluttet at oprette kollektkommissionen. Den stod for at forvalte og administrere de indsamlede penge. Kommissionen bestod af Overpræsident Christian Urne, borgmester Hiorthøy, viceborgmester Flindt, samt rådmand Aage Kaasbøll og rådmand N. Wulff.

Pengene blev brugt til boliger, indbo, klæder og huslejehjælp til brandofrene samt til rejsepenge for de borgere, der ønskede at forlade byen.

Vil du vide mere

Også i 1728 brændte København. Det gik også udover byens arkiv, det kan du høre mere om i Podcasten ”Arkivet Brænder”, hvor arkivar Peter Wessel Hansen fortæller:

Stik - brand ved Admiralitetet 1795
Branden ved Admiralitetet. Branden efterlod tusinder af københavnere uden hjem. Efter branden stod kollektkommissionen for at indsamle og fordele hjælp til de brandlidte i København. Det Kongelige Bibliotek.