Døde og dødfundne 1799-1864

Protokollerne over døde og dødfundne indeholder oplysninger om dødsfald i København, hvor personen enten ingen midler havde, eller vedkommende er blevet fundet død i byrummet.

Om døde og dødfundne

Her finder du oplysninger om dødsfald i København, hvor afdøde enten:

 • ingen penge eller ejendele havde, eller
 • er blevet fundet død i byrummet.

Brug protokollerne, hvis du:

 • har fundet personen i almisseprotokollerne med et slutår/dødsår.
 • fra andre kilder ved, at personen var fattig og døde i perioden.

Døde og dødfundne 1799-1864

Start med at vælge protokol efter periode. Der er navneregistre bagerst i hvert bind. Find personen i navneregistret og brug nummeret ud fra personen til at finde den rigtige sted i protokollen.


Sådan er registrene ført

 • 1799-1805: Registret er alfabetisk efter personens fornavn.
 • 1806-1864: Registret er alfabetisk efter personens efternavn.

Det skal du vide på forhånd

Personens navn og omtrentligt år for, hvornår vedkommende døde.

Disse personer optræder i dødeprotokollerne

Protokollerne indeholder oplysninger om døde og dødfundne.

De døde kunne være fattiglemmer eller personer uden penge eller ejendele. De dødfundne kunne være druknede, selvmordere o.lign.

Oplysninger i protokollerne

 • Navn
 • Alder
 • Erhverv
 • Sidste opholdssted
 • Dødsdag
 • Oplysning om begravelsen
 • Bemærkninger, herunder eventuelt ligsyn

Der er navneregister bagerst.

Tips til at bruge dødeprotokollerne

1799-1814: Uidentificerede døde står under D (Druknede), S (Synsforretning, dvs. ligsyn) eller U (Ubekendt).

1814-1864: Uidentificerede døde står under S (Synsforretning, dvs. ligsyn) eller U (Ubekendt).


Eksempel

Cathrine Elisabeth Børresen er ifølge almisseprotokollen død d. 26. maj 1804. Ved hjælp af navneregistret til dødeprotokollen 1799-1805 finder man hende, bl.a. med oplysning om dødssted.