Valby og Sydhavnen

Er du skolelærer i Valby eller Sydhavnen? Lad dine elever arbejde med kildemateriale fra deres egen bydel. Materialet indeholder forskellige kildetyper og henvender sig til elever på 3.-10. klassetrin.

Lokalhistorisk kildepakke

Den lokalhistoriske kildepakke om Valby og Sydhavnen indeholder bl.a. et udvalg af arkivets samlinger af pensionisterindringer fra 1995. Erindringerne giver et personligt indblik i leveforholdende i begyndelsen og første halvdel af 1900-tallet. De tilhørende elevopgaver lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende med kilderne og sammenholde deres oplysninger med andre kilder. Foruden erindringerne indeholder kildepakkerne også udvalgte, der viser en anden og måske ukendt side af bydelen. Boligkommissionen. Fælles for alle kilderne er, at de omhandler almindelige københavnere og deres bidrag til historien.

Materialet er fleksibelt og som lærer kan du frit tilpasse det din historieundervisning. Du kan enten vælge at arbejde med de lokalhistoriske kilder i en kortere periode, eller lade materialet danne rammen om et længere lokalhistorisk forløb. Derudover lægger opgaverne op til differentiering, selvom nogle i udgangspunktet er tilpasset enten mellemtrin eller udskoling.

Bestil kildepakken

Kildepakken er gratis og fås ved henvendelse til undervisningsansvarlig, Kasper Thorup Scheel Krüger på tv0r@kk.dk eller tlf.: 2125 8359.


Oversigt over indhold i pakken

Kildepakken sendes som en række digitale filer i word, pdf og jpg.

Lærervejledning + elevopgaver

Til hver kildetype er der udarbejdet lærervejledning og elevopgaver. Elevopgaverne lægger op til, at eleverne skal arbejde vurderende, fortolkende og skabende med kilderne på forskellig vis, alt efter hvilken kilde der er tale om. Et udvalg af arkivets over 151.000 digitale fotos indgår som selvstændig kildetype, men kan også supplere arbejdet med de øvrige kilder.

I arbejdet med erindringerne undersøger eleverne dels det historiske indblik, som kilderne giver og vurderer og argumenterer for kildernes brugbarhed. Erindringerne bearbejdet og præsenteres i følgende temaer. Det er dog ikke sikkert, at alle temaerne er repræsenteret i hver enkelt erindring:

 • Tema1 – Skoleliv
  Temaet omhandler de pensionerede københavneres barndomserindring med fokus på deres skolegang – måske på samme skole som eleverne.
 • Tema2 – Arbejdsliv
  I disse erindringsuddrag beskriver pensionisterne deres tidlige arbejdsliv. Et arbejdsliv, der som regel begyndte i de små klasser og fortsatte som læreplads efter en kort skolegang.
 • Tema3 – Boligforhold og levevilkår
  Her beskriver de pensionerede københavnere de boligforhold og levevilkår, som de voksede op under.

Kilder – materialer

 • Erindringer
  Arkivets samling rummer over 3500 erindringer. Erindringerne er skrevet af københavnske pensionister i 1969 og 1995 og giver et unikt indblik i almindelige københavneres hverdagsliv i begyndelsen og første halvdel af 1900-tallet.
 • Fotos
  Kildepakken rummer et relevant udvalgt af historiske fotos fra Københavns Stadsarkiv og Københavns Museums samlinger.

Se eksempler på kildemateriale i pakken:


Mere materiale