Aflever dine fotos til arkivet

Københavns Stadsarkiv tager imod velbeskrevne fotografier af københavnere og livet i København.

København gennemfotograferet

Hver dag bliver der i København taget enorme mængder billeder og det er ikke et nyt fænomen, selvom antallet efter først digitalkameraet siden mobilen er vokset markant. Vi kan ikke gemme det hele, men tager gerne imod nogle fotografier og bevarer dem for eftertiden.

Hvilke billeder kan du aflevere?

Fotografierne skal fortælle noget om livet i København, byens fysiske udvikling og/eller have et interessant motiv, fx i kraft af en høj fotografisk kvalitet eller en særlig begivenhed.

Det er et krav for aflevering af fotografier at der medfølger informationer om tid, sted, motiv, personer på billedet, samt fotograf. Hvilke informationer, der er relevante kan variere fra billede til billede.

Fotografier, der viser hverdagsliv i København kan også afleveres, hvis der medfølger gode beskriver af motivet og personerne på billedet. Fotografierne fortæller dermed en historie om hvordan det er og har været at leve i København. Fotografier af hverdagsliv, ser vi gerne afleveret sammen med en erindring.

Omfang

Vi tager imod større samlinger af privat karakter, samt fotografier fra Københavns Kommunes forvaltninger. I sjældne tilfælde tager vi også imod imod enkeltbilleder.

Kun digitale eller digitaliserede fotos

Vi tager som udgangspunkt kun imod fotografier, der er optaget med digitalt kamera eller digitaliserede traditionelt fremkaldte fotos (papirpositiv), dias eller negativer.

Ønsker du at aflevere en større samling ikke digitaliserede fotos henviser vi til Københavns Museum.

Vi tager kun i mod fotos som papirpositiver, dias eller negativer, hvis de afleveres som en del af en erindring, et privatarkiv eller fra en af Københavns Kommunes institutioner eller forvaltninger.

Digitalisering af fotos

Vil du digitalisere dine fotos med henblik på aflevering til arkivet, opfordrer vi til at du følger vores anbefalinger for scanning af fotos.

Er den digitale scanning ikke i en acceptabel kvalitet, tager vi ikke imod billederne.

Offentliggørelse af fotos

Københavns Stadsarkiv har en hensigt om at stille så mange af de fotografier, der bliver afleveret til arkivet til rådighed online, fx på siden kbhbilleder.dk.

Hvorvidt og hvornår dine billeder kan blive set på kbhbilleder.dk afhænger dog af flere ting, som hvem, der har ophavsretten til billederne, billedernes motiver og arkivets ressourcer.

Praktisk

Du kan aflevere dine fotografier på flere måder:

  • Fysiske billeder (papir, dias, negativer) kan afleveres på læsesalen efter nærmere aftale.
  • Enkelte digitale fotografier kan sendes på mail. Hvis vi herefter aftaler en aflevering, vil du blive bedt om at udfylde en afleveringsaftale.
  • Større samlinger af digitalt optagne eller digitaliserede fotos, stikprøver kan sendes på mail, hvorefter aflevering kan aftales. Typisk ved aflevering af usb stick på læsesalen.
  • Direkte gennem Københavns Kommunes digitale selvbetjening, hvorigennem du både uploader filerne og underskriver afleveringsaftalen. Find link nedenfor.

Aftale om aflevering

Ved aflevering af fotografier skal du underskrive en aftale. Aftalen er en betingelse for aflevering.

Aftalen udfyldes gennem Københavns Kommunes digitale selvbetjening. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Herigennem kan du også oploade et mindre antal billeder, samt medfølgende beskrivelser.

Er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet og få en aftaleblanket i papir.

Stadsarkivet forbeholder sig også ret til at kassere i det afleverede materiale, såfremt det skønnes det ikke har tilstrækkelig kulturhistorisk værdi eller kvalitet.

Du vil efter aflevering modtage besked om, hvorvidt de billeder du har afleveret, vil blive optaget i Københavns Stadsarkivs samling eller ej. Vi har som hensigt at tage stilling til din aflevering inden for en til to måneder.

Emner

Se mere indhold om ,