Aflever dine fotos til arkivet

Københavns Stadsarkiv tager imod større samlinger af velbeskrevne digitale eller digitaliserede fotografier af københavnere og livet i København.

København gennemfotograferet

Hver dag bliver der i København taget enorme mængder billeder og det er ikke et nyt fænomen, selvom antallet efter først digitalkameraet siden mobilen er vokset markant. Vi kan ikke gemme det hele, men tager gerne imod nogle fotografier og bevarer dem for eftertiden.

Hvilke billeder kan du aflevere?

Fotografierne skal fortælle noget om livet i København, byens fysiske udvikling og/eller have et interessant motiv, fx i kraft af en høj fotografisk kvalitet eller en særlig begivenhed.

Det er et krav for aflevering af fotografier at der medfølger informationer om tid, sted, motiv, personer på billedet, samt fotograf. Hvilke informationer, der er relevante kan variere fra billede til billede.

Fotografier, der viser hverdagsliv i København kan også afleveres, hvis der medfølger gode beskriver af motivet og personerne på billedet.

Fotografier taget af navngivne identificerbare fotografer, hvor rettighederne til billederne kan overdrages til arkivet, prioriteres.

Omfang

Vi tager imod større samlinger af fotografier. Vi tager ikke i mod enkeltfotografier og mindre antal.

Kun digitale eller digitaliserede fotos

Vi tager kun imod fotografier, der er optaget med digitalt kamera eller digitaliserede traditionelt fremkaldte fotos (papirpositiv), dias eller negativer.

Ønsker du at aflevere en større samling ikke digitaliserede fotos henviser vi til Københavns Museum.

Praktisk

Aflevering af fotografier til Københavns Stadarkiv sker udelukkende efter aftale.

Skriv til os og medsend minimum 5 eksempler, samt information om antal af digitale billedfiler, fotograf, motiver og datering. Du vil herefter få svar om hvorvidt vi vil tage imod fotografierne.

Hvis der aftales en aflevering, vil du blive bedt om at underskrive en aftale. Aftalen er en betingelse for aflevering.

Digitalisering af fotos

Vil du digitalisere dine fotos med henblik på aflevering til arkivet, opfordrer vi til at du følger vores anbefalinger for scanning af fotos.

Er den digitale scanning ikke i en acceptabel kvalitet, tager vi ikke imod billederne.

Offentliggørelse af fotos

Københavns Stadsarkiv har en hensigt om at stille så mange af de fotografier, der bliver afleveret til arkivet til rådighed online, fx på siden kbhbilleder.dk.

Hvorvidt og hvornår dine billeder kan blive set på kbhbilleder.dk afhænger dog af flere ting, som hvem, der har ophavsretten til billederne, billedernes motiver og arkivets ressourcer.

Emner

Se mere indhold om ,