Der findes ingen samlet sag i arkivet om dit liv. I stedet kan der ligge oplysninger om dig i arkiverne fra de institutioner, hospitaler eller myndigheder, du har haft kontakt med gennem livet. Gamle breve kan have påført journalnumre, der kan være en stor hjælp, når vi skal finde sagen. Foto: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv

Indsigt i egne personoplysninger

Den 1. januar 2021 trådte en ny arkivlov i kraft som giver borgerne ret til at se oplysninger om sig selv, der er afleveret til offentligt arkiv – og gratis hjælp til at finde oplysningerne. Lovændringen gælder alle typer af personoplysninger, som kommunen har bevaret og overført til Stadsarkivet, men regelændringen har særligt haft til hensigt at hjælpe borgere, som har været anbragt uden for hjemmet.

I Stadsarkivet står vi klar til at hjælpe, i den udstrækning det er muligt. De danske regler for bevaring og aflevering til arkiv betyder dog, at mange oplysninger kan være kasseret.