Ejendomsoplysninger i København

Oversigt over kildemateriale til Københavns ejendomshistorie.

Den generelle opmålingsbog med grundtakstens beregning 1755. Arkivmateriale fra Københavns Stadskonduktør.

Matrikelnummeret er nøglen

Ejendommens matrikelnummer er altid første skridt, når man skal arbejde med ejendomshistorie.

Det er også vigtigt at vide, om den ejendom og det matrikelnummer, man arbejder med, er et indenbys eller et udenbys matrikelnummer.

Københavns ældre bygningshistorie 1377-1856

1377-ca. 1760: General H.U. Ramsings kvarterbøger

Kvarterbøgerne for indenbys kvarterer er trykt og står fremme på læsesalen.

Det drejer sig om følgende kvarterer: Øster kvarter, Strand kvarter, Snarens kvarter, Vester kvarter, Nørre kvarter, Klædebo kvarter, Frimands kvarter, Købmager kvarter, Rosenborg kvarter, St. Annæ kvarter og Christianshavns kvarter.

Kvarterbøgerne for udenbys kvarterer (Udenbys Vester og Udenbys Klædebo) er ikke trykt.

1712-1964: Københavns Magistrat: ejendomsvurderinger

Ejendomsvurderingerne blev lavet i forbindelse med for eksempel køb, salg, auktioner eller lignende. Som en del af vurderingerne indgik der også beskrivelser af ejendommene. De kaldes også prioritetsvurderinger.

1275-1906: Udenbys ejendomshistorie

Rådstuearkivar Villads Christensen: Samlinger til Københavns forstæders og udenbyes jorders historie.

Andet materiale med ejendomsoplysninger

Materiale i Københavns Stadsarkivs samlinger med links til materialet i Starbas.

Kopibøgerne indeholder detaljerede byggesagsansøgninger, ligesom fortegnelserne år for år indeholder lister over nye bygninger og bygningsforandringer.

Københavns nyere bygningshistorie, 1858-2003

Byggesager på nedrevne bygninger 1858-1997

Stadsarkivet har sager om nedrevne bygninger og byggeprojekter, som aldrig blev udført. Sagerne indeholder typisk tegninger, korrespondance og andet om ejendommen samt senere forandringer på ejendommen.

Byggesager på eksisterende bygninger

Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter, Københavns Kommune har alle byggesager om eksisterende bygninger i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes digitale byggesagsarkiv

En del af Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenters byggesager er digitaliseret. Det drejer sig om byggesager fra Husum, Brønshøj, Damhussøen, Vanløse, Utterslev, Emdrup og en del af Udenbys Klædebo.

Andet materiale med ejendomsoplysninger

Materiale i Københavns Stadsarkivs samlinger med links til materialet i Starbas.

Links til kort over København

Online-kort over København (indenbys)

Online-kort over København (indenbys og udenbys)

Andre nyttige links

Emner

Se mere indhold om , ,