Litteratur og ordliste

Oversigt over anvendt litteratur og ordliste til nogle af de gamle ord, man kan finde i kilderne.

Lejekontrakt til Rådhuskælderen

Benyttet litteratur

Udover arkivmateriale fra Københavns Stadsarkiv er der benyttet følgende litteratur:

Bruun, Carl, 1887-1901: Kjøbenhavn

København før og nu – og aldrig. bd. 3

Langen, Ulrik, 2004: Det gyselige fængsel. Trykt i Historiske Meddelelser om København

Ordliste

almisselemmer – folk der modtog fattighjælp

gemene – her brugt om den jævne befolkning

honette – hæderlige, dannede

i dølgsmål – i hemmelighed, skjult

navnlig – ved navn

pêle mêle – en sammenblanding

Rigsdaler – sølvmønt, da kronen blev indført i 1873 var den lig med 2 kroner

riis – birkeris til afstraffelse

slet – knap

Spitzbube – listig skurk, bedrager

Suiter – konsekvenser

udædigst – forbryderisk