Børn og unge under tilsyn

Her finder du børn og unge efter konfirmationsalderen, der har været under fattigvæsnets tilsyn.

Om tilsynsprotokollerne 1814-1924

Brug tilsynsprotokollerne, hvis du leder efter et plejebarn eller et barn, som af andre grunde har været under fattigvæsnets tilsyn. Børnene i protokollerne er over konfirmationsalderen.


Tilsynsprotokoller 1814-1924

Der findes navneregistre bagest i alle protokollerne.

Alle protokoller til tilsynsbørn har navneregister bagerst.

Den eneste undtagelse er piger 1864-1870, som ikke har et register. Problemet kan løses, hvis man slår op i protokollen 1868-1880. Under løbenumrene til de enkelte piger står der et ekstra nummer. Det er et løbenummer til protokollerne 1864-1870 og 1869-1882.


Det skal du vide på forhånd

Du skal kende barnets navn og perioden for, hvornår barnet kom under tilsyn, fx konfirmationsår.

Disse personer optræder i tilsynsprotokollerne

Plejebørn og andre børn i alderen 14-18 år, som efter deres konfirmation kom under tilsyn.

Fra 1814-ca. 1910: finder du som hovedregel plejebørn i pleje hos private mennesker

Ca. 1910-1933: alle plejebørn, både børn i privat pleje og børn anbragt på institution (fx. et børnehjem).

Du finder kun københavnske børn, dvs. børn, som Københavns Kommune skulle forsørge/føre tilsyn med.

Oplysninger i protokollerne

 • Almissenr. eller plejebarnsnummer – som er det samme. henviser til protokollen: Almisseprotokol for plejebørn på landet.
 • Evt. sagsnummer. Sagsnummeret henviser til en A-protokol. A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.
 • Navn
 • Alder/fødested
 • Evt. konfirmationsdato
 • Evt. forældres navne
 • Evt. skudsmål fra skolen
 • Evt. tilsynsværge
 • Evt. hvor og hvorledes barnet var anbragt
 • Evt. hvornår og fra hvilken skole konfirmeret
 • Evt. anmærkninger om den unge.

Papirsager

Der er bevaret enkelte sager til tilsynsbørn. Der findes i Starbas en liste med navne på de børn, hvis sag er bevaret:

Sagerne er ikke digitaliseret. De skal bestilles i Starbas og bruges på Stadsarkivets læsesal. D

Protokoller online i Kildeviseren

1814-1918/1924: Protokoller til drenge frem til 1918 og piger frem til 1924 er online.

1919/1925-1933: Protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

To typer almisseprotokoller

Ordet ’almissenr.’ bliver brugt i to forskellige rækker af protokoller:

Tip til børn under tilsyn 1877-1924

Plejebarnsnummeret i protokollerne henviser til Almisseprotokol for plejebørn på landet. Sagsnummeret henviser til en A-protokol. A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.


Eksempler

I protokollen ’Konfirmerede piger’, 1818-1822, ses Johanne Marie Schrøder med almissenummer 1810. Hun kan findes i almisseprotokollen fra 1815-1857 under nummeret.

I protokollen ’Konfirmerede piger’, 1858-1864 ses Sophie Amalie Bentzen med almissenummer 902. Hun kan findes i almisseprotokollen fra 1855-1915 under nummeret.

I protokollen ’Konfirmerede drenge’, 1896-1903 har Carl Winther plejebarnsnummer 1979. Han kan findes under nummeret i Almisseprotokol til plejebørn på landet 1871-1912.