Begravelser i hele København 1861-1942

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Størstedelen af protokollerne er indtastede og du kan søge i indholdet. Resten kan du se i Kildeviseren.

Søg i indtastede begravelser

Begravelsesprotokoller fra perioden 1861-1940 er indtastet af frivillige og du kan dermed søge i indholet på navne, addresser, fødselsdato og meget andet. Søgefunktionen er den letteste måde at finde informationer i begravelsesprotokollerne. Find søgefunktionen og søgetips mv. via linkene nedenfor.


Om begravelsesprotokollerne

Hvilke begravelsesprotokoller kan du se hvor:

 • 1861-1940: Søg i de indtastede begravelsesprotokoller
 • 1861-1942: Se begravelsesprotkollerne i Kildeviseren. Læs mere længere nede på denne side.
 • 1942-1994: Protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.
 • Fra 1995 og frem: Ret henvendelse til Københavns Kirkegårde.

Oplysninger i protokollerne

 • Navn
 • Alder (fra 1913 fødselsdato)
 • Fødested (fra 1913)
 • Erhverv
 • Dødsdato
 • Dødsårsag (frem til og med 1965)
 • Begravelsesdato og sted
 • Adresse og sogn ved dødsfaldet.

Disse begravelser kan findes i protokollerne

1861-86 Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde (ikke begravelser på katolske, militære og mosaiske kirkegårde)
1887-1994 Samtlige dødsfald og begravelser i København
Frem til 1946: børn kan ikke findes i registrene, men de er indført i begravelsesprotokollerne efter begravelsens dato.


Begravelsesprotokollerne i Kildeviseren

Ønsker du ikke at søge i indholdet, men at anvende begravelsesprotokollerne som bøger du kan bladre i, kan du også fine begravelsesprotokollerne i Kildeviseren.

Det skal du vide på forhånd

 • Navnet (på dødstidspunktet) på den person, du leder efter
 • Omtrentlig år for dødsfaldet

Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve protokollen. Brug år og nummer til at finde den rigtige protokol.

BEMÆRK! I perioden 1903-1976 er registre og protokoller inddelt efter finansåret, der løb fra 1. april – 31. marts. Prøv derfor protokollerne for begge år, hvis første opslag ikke fører til den rigtige person.


Registre 1861-1942

Find navnet i det alfabetiske navneregister. Registrene er inddelt, så mænd og kvinder står hver for sig.

Vælg køn først og dernæst periode.


Protokoller 1861-1942

Brug år og nummer fra registret til at finde den rigtige protokol. Bemærk protokoller efter marts 1942 kan ikke ses på nettet, men på læsesalen.


Litteratur om dødsfald og begravelser 1761-1990

V. Richter: 100 års dødsfald i Danmark 1761-1890, bd. 1-3.
Jul. Margolinsky: Jødiske dødsfald 1693-1976. God, fordi begravelsesprotokollerne først fra 1887 medtager jødiske begravelser.
Hans Metzon: Jødiske begravelser 1977-90.
Bøgerne kan benyttes på læsesalen.

Emner

Se mere indhold om