Journaler om børns sundhed 1936

År efter år er oplysninger om københavnsk skolebørns helbred blevet skrevet ind i hundredetusindevis af journaler.

Målt og vejet

I 1936 begyndte de københavnske skolebørn at gå til lægen en gang om året. Her blev de målt og vejet, mens lægerne udfyldte skemaer og noterede detaljer om børnenes liv og forhold. Stadsarkivet har knap 410.000 skolelægejournaler om børn, som gik på Københavns skoler.

Skolelæger førte tilsyn med bygninger og børn

I København interesserede man sig tidligt for børnenes helbred.

Skolelægeordningen går tilbage til 1897, da fire læger blev ansat i en forsøgsordning. De så kun de elever, som lærerne henviste til dem. Deres hovedopgave var at føre hygiejnisk tilsyn med skolerne og dermed hindre smitsomme sygdomme. Men med tiden blev ordningen udvidet, så alle elever kom til obligatoriske undersøgelser.

Ordningen var et led i udviklingen af den spirende velfærdsstat, hvor børns sundhed blev et fælles anliggende.

I 1946 vedtog Folketinget, at der skulle etableres skolelæger i hele landet, der skulle stå for regelmæssige undersøgelser og kontrol med sundhedstilstanden. Skolelægen var en nyskabelse, der forbedrede sundheden blandt mindrebemidledes børn.

En guldgrube for forskere

I nyere tid har journalerne vist sig at være et enestående grundlag for sundhedsforskere, der vil undersøge fx kræft, fedme, vacciner, astma og allergi.

Samlingen er unik, fordi den er bevaret fra en meget lang periode og omfatter alle københavnske børn. Derudover er journalerne registreret ensartet. Det gør, at sundhedsforskerne kan studere, hvad børns vilkår i opvæksten betyder for deres senere sundhed og sygdomsforløb.