Sundholm og Sankt Johannes

Find oplysninger om personer, der havde ophold på Sundholm og Sankt Johannes Stiftelse. Som oftest fattige, hjemløse eller alkoholikere og mennesker idømt tvangsarbejde.

Tvangsarbejde på Sundholm, 1014. Foto: Peter Elfelt, Københavns Museum

Om Sundholm og Sankt Johannes Stiftelse 1903-1933

Sundholm blev oprettet i 1908 og var en arbejdsanstalt. Beboerne på Sundholm boede på institutionen. I institutionens første år husede Sundholm ca. 750 mennesker.

I 1918 blev Sankt Johannes Stiftelse lagt ind under Sundholm som en ny afdeling. Sankt Johannes Stiftelse var en anden af Københavns store institutioner, der frem til lukningen i 1918 havde haft sin egen arbejdsanstalt.

Sundholm erstattede den tidligere arbejdsanstalt, Ladegården.


Sundholm og Sankt Johannes Stiftelse 1903-1933


Det skal du vide på forhånd

Personens navn og omtrentligt år for, hvornår vedkommende var indlagt eller døde på Sundholm eller Sankt Johannes Stiftelse.

Sådan bruger du materialet

Registre

 • Registre 1903-1919: slå personen op i registret efter efternavn. Ud for personen står et fabriksnummer og et sagsnummer i et givent år. Notér år og fabriksnummer.
 • Personer før 1908: fra ca. 1903-1908 er der overlapninger mellem materialet fra Ladegården og Sundholm. Her må du lede efter personen begge steder.
 • Register 1918-1924: slå personen op i registret efter efternavn. Ud for personen står et fabriksnummer og et sagsnummer i et givent år. Notér år og fabriksnummer.

Hvis der på registerkortet er stemplet ”Arbejdsanstalten Sundholm. Sankt Johannes Stiftelse” skal du videre til journalerne for Sankt Johannes Stiftelse. Hvis der ikke står noget på registerkortet, skal du videre til journalerne for Sundholm.

Tip: Tvf. Betyder Tvangsfange. De kan være svære at finde i journalerne. Prøv enten at gå ud fra personens nyeste fabriksnummer og se, om der er tidligere fabriksnumre, du kan gå tilbage til (se nedenfor). Alternativt notér personens sagsnummer og se, om der findes en sag på personen (se nederst på denne side).

Protokoller

 • Fortegnelse over mænd og kvinder 1908-1912: slå op under det rigtige år. Find personen under efternavn.
 • Mandtaller 1913-1918: slå op under det rigtige år. Find personen under fabriksnummeret.
 • Journaler 1913-1924: slå op under det rigtige år. Find personen under fabriksnummeret. Fabriksnummeret er det samme som sidetallet øverst i hjørnet.
  Tidl. Fabrik Nr. er en henvisning til et tidligere fabriksnummer/år. Fx. betyder 9/14 nr. 9/1914. Du kan slå op i journalen for det pågældende år og se, om der er flere oplysninger om personen. Hvis der i feltet Tidl. Fabrik Nr. står Ny, betyder det, at personen ikke har været på Sundholm før.
 • Journaler for Sankt Johannes Stiftelse 1918-1923: slå op under det rigtige år. Find personen under fabriksnummeret. Fabriksnummeret er det samme som sidetallet øverst i hjørnet. Der findes ingen protokol for 1924. Tidl. Fabrik Nr.: se ovenfor.
 • Forvaltningsanstalten 1925-1933: Der findes desværre ingen registre, så du må bladre dig frem.

Oplysninger i protokollerne

Registre:

 • Registre 1903-1919: navn, fødested, fødedato, år for ophold på Sundholm, fabriksnummer og sagsnummer.
 • Registre 1918-1924: navn, fødested, stilling, fødselsdato, år for ophold på Sundholm, fabriksnummer og sagsnummer.

Protokoller:

 • Fortegnelser over mænd og kvinder 1908-1912: navn, stilling, alder/fødselsdato, fødested, fabriksnummer og sagsnummer, tilgang, afgang og hvortil.
 • Mandtaller 1913-1918: navn, tilgang og afgang, eventuel bemærkning, hvis personen er bortgået (rømt) fra Sundholm.
 • Journaler (Sundholm) 1913-1924 og journaler (Sankt Johannes Stiftelse) 1918-1923: navn, stilling, fødselsdato, fødested, fabriksnummer og sagsnummer, tidligere fabriksnummer, tilgang og afgang, forsørgelsessted, henvisninger til fattig- og forsørgelsesvæsnets protokoller, eventuelle bemærkninger.
 • Forvaringsanstalten 1925-1933: navn, dato, fødselsdato, fødested, modtaget fra, tilsynsværge, vidnesbyrd, bedømmelse, evt. forseelser/straf, udleveret tøj, evt. sygdom.

Henvisninger i Sundholms journaler

Der er mange henvisninger i Sundholms journaler. Det er for eksempel henvisninger som Stpr. V 42/1912, C12 1532/12 og lignende. Stpr står for Stiftelsernes referatprotokol, hvor en person kan findes under år og efternavn, C-protokollerne er protokoller over fædre, der skulle betale bidrag til børn født uden for ægteskab, de såkaldte alimentanter.

Alle forkortelserne henviser til protokoller fra Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen (Magistratens 3. afdeling).

Tip

Hvis personen, du leder efter, var indlagt efter før ca. 1903, kan du også prøve at spore vedkommende på Ladegården. Ladegården blev nedlagt i 1908 og erstattet af Sundholm. I Ladegårdens sidste år kan du være heldig at finde en person begge steder.

Fabriksnumre og sagsnumre

Fabriksnumrene kan du ikke bruge til mere end ovenstående. Der er bevaret en række såkaldte nummerbøger fra Sundholm med fabriksnumre. Der står navn, fabriksnummer og sagsnummer, dvs. de giver ikke flere oplysninger end ovenstående protokoller.

Sagsnumrene henviser til de såkaldte afhøringsark fra Sundholm. Sagerne (afhøringsarkene) skal bestilles i Starbas, se nedenfor. Det er ikke alle sager (afhøringsark), der er bevaret. En persons sag ligger samlet på personens nyeste sagsnummer.

Papirmateriale

Der findes mere materiale fra Sundholm og Sankt Johannes Stiftelse, som ikke er digitaliseret.

Mere om Sundholm og Sankt Johannes Stiftelse

Sundholm åbnede i 1908. Det var et stort anlæg, der lå på det, der dengang var kendt som Amager Fælled. Der var adgang til Sundholm gennem to store porte ud mod Amager Fælledvej og Sundholmsvej.

Sundholm bestod af tre afdelinger, en forsørgelsesafdeling, en tvangsafdeling og et sygehus. Beboerne var fattige, hjemløse, alkoholikere o.lign. De havde arbejdspligt og blev beskæftiget på forskellige værksteder og i køkkenet. Den særlige tvangsafdeling husede beboere, som var idømt tvangsarbejde, enten af domstolene eller af Sundholm som straf for disciplinære forseelser.

Sankt Johannes Stiftelse daterede sig helt tilbage til 1885. Stiftelsen havde bl.a. en arbejdsanstalt. Den lukkede i 1918. I alt 157 beboere fra arbejdsanstalten blev flyttet til Sundholm. Arbejdsanstalten blev lagt ind under Sundholm som en særlig afdeling. Beboerne blev ikke blandet sammen med de andre beboere på Sundholm og blev betragtet som lidt finere fattige. Afdelingen lukkede omkring 1925.

Forvaringsanstalten på Sundholm åbnede i 1925. Den blev brugt til kriminelle, der var blevet idømt en forvaringsdom. Anstalten var midlertidig og lukkede i 1933.

Det var oprindeligt ikke en del af planen for Sundholm, at arbejdsanstalten også skulle tage sig af husvilde, men den store bolignød i København fra ca. 1916 betød, at også Sundholm fik en vigtig rolle i at hjælpe husvilde personer og familier.